Onze ambitie opvoeren

'We richten ons op het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier ten behoeve van toekomstige generaties. Ons doel is om duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders, op een manier die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor de meest urgente mondiale uitdagingen.'
Van Lanschot Kempen purpose statement 

Vermogen bestaat niet alleen uit financiële activa, maar omvat ook de collectieve waarden, normen en wijsheid van de samenleving en hoe we die gebruiken om goed te doen. Dit betekent dat het opbouwen van gecombineerd vermogen niet langer is voorbehouden aan een enkeling, maar een noodzaak is voor iedereen.

Als duurzame vermogensbeheerder die groeimogelijkheden biedt, weten we dat we moeten inspelen op maatschappelijke, economische en ecologische verschuivingen, evenals op de veranderende behoeften van klanten. Met dit in gedachten hebben we aan de vier ambities van de Van Lanschot Kempen Groep, waaronder ook ons onderdeel private banking valt, een nieuwe ambitie toegevoegd. Deze vijfde ‘A’ is bedoeld om ons streven naar duurzaamheid kracht bij te zetten.

De vijfde A 
Begin 2021 heeft Van Lanschot Kempen duurzaamheid aangewezen als strategische ambitie voor de hele groep. Sinds deze stap is gezet, zien wij een enorme vraag van onze private banking-klanten naar duurzamer en impactbeleggen. Dit betekent dat geld wegstroomt van reguliere naar duurzame beleggingsoplossingen, zoals ons product Duurzaam+ en onze bekroonde Global Impact Pool.

Wanneer wij het hebben over de manier waarop onze beleggingen impact hebben op de maatschappij in het algemeen en op onze planeet, gebruiken we een analogie van het door Kempen ondersteunde initiatief FCLT, dat duurzaam beleggen vergelijkt met rimpelingen in een vijver. De concentrische rimpelingen geven een onderlinge afhankelijkheid weer en maken duidelijk dat waarde creëren betekent dat niet alleen de winsten van bedrijven toenemen, maar ook dat alle stakeholders binnen de samenleving hier baat bij hebben, doordat er een positief rimpeleffect ontstaat. 

Figure 10: The ‘why’ of sustainable investment

Zie ook onze nieuwsbrief van juli 

Deze vijfde A houdt in dat we in al onze verschillende rollen - belegger, dienstverlener, kredietverschaffer, werkgever en koper - concrete en meetbare doelen vaststellen, zodat we een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het creëren van rijkdom, voor de mens en voor onze planeet. Dit betekent onder meer dat we een hechte relatie met onze klanten opbouwen en koesteren en werken aan een diepgeworteld vertrouwen van hun kant. Ook draagt het bij aan onze Real Active-benadering, die ons ook dit jaar weer in staat heeft gesteld om ons bij de ondernemingen waarin wij beleggen, te profileren als betrokken aandeelhouder met een lange beleggingshorizon.

De biodiversiteitscrisis op gelijke voet stellen met het klimaat
Bij duurzaam beleggen lag de nadruk dit jaar onvermijdelijk vooral op het milieu, dat sterk in de publieke belangstelling stond. Als onderdeel van ons streven om van duurzaam beleggen het ‘nieuwe normaal’ te maken, zijn wij ook biodiversiteitskwesties mee gaan nemen in onze besluitvorming. Natuurlijk kapitaal heeft tot nu toe veel te weinig aandacht gekregen.

Volgens de VN neemt de biodiversiteit steeds sneller af en worden ongeveer 1 miljoen dier- en plantsoorten met uitsterven bedreigd. Biodiversiteit is echter essentieel als verdedigingsmiddel tegen de milieucrisis in bredere zin: ons natuurlijke kapitaal is immers een middel waarmee grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer gehaald kunnen worden.
 
In het Dasgupta-rapport dat in februari 2021 werd gepubliceerd, wordt gesteld dat: “balansen niet alleen moeten laten zien wat een overheid of bedrijf kan winnen door de natuur uit te buiten, maar ook wat ze zullen verliezen.” Als verantwoordelijke en duurzame belegger hebben we dit jaar dan ook stappen genomen om de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit te integreren in onze besluitvorming. 

In ons nieuwste groepsbrede Biodiversiteitsbeleid, dat is gepubliceerd in 2021, kennen we een groter belang toe aan ‘natuurlijk kapitaal’ en onderkennen we dat we de mogelijke negatieve gevolgen van onze beleggingen voor de natuur moeten verminderen. Wij werken ook samen met partners en hebben ons bijvoorbeeld aangesloten bij de Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Ook hebben we de Finance for Biodiversity Pledge ondertekend, waarmee we ons hebben verbonden tot het vaststellen van concrete doelen voor 2024.

In een snel veranderende wereld vertaalt onze ambitie zich al in goede beleggingmethodes die onze portefeuilles weerbaarder kunnen maken en tegelijkertijd meer bescherming aan onze kwetsbare ecosystemen kunnen bieden.

Meer weten over onze duurzaamheidsaanpak?

Meld je hieronder aan en we sturen je iedere 2 maanden onze ESG nieuwsbrief.