Het hoofd bieden aan Covid-19

De pandemie heeft ons concept van the real active op de proef gesteld en was voor Kempen aanleiding om bedrijven te vragen hun afspraken met de toeleveringsketen na te komen en zich gezamenlijk in te zetten voor onder meer het waarborgen van eerlijke arbeidsomstandigheden en de beschikbaarheid van medicijnen. Hoewel de veerkracht van bedrijven zwaar werd beproefd, hebben wij veelbelovende tekenen van vooruitgang gezien bij ondernemingen in ons beleggingsuniversum"
Eszter Vitorino, Senior Advisor Impact and Sustainable Investment 

Bescherming van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en de samenleving meer in het algemeen is tijdens de Covid-19-pandemie steeds onze voornaamste prioriteit geweest. En nu het eind van de crisis in zicht begint te komen, willen wij alle kansen aangrijpen ‘to build back better’.

Wij hebben bij Kempen ontdekt dat thuiswerken voordelen heeft. Belangrijk hierbij is dat veel leidinggevenden hebben gemerkt dat gesprekken via videoconferencing net zo effectief zijn als persoonlijke gesprekken. Hierdoor zijn onze reisbudgetten drastisch gedaald en is onze CO2-uitstoot meer dan gehalveerd.

ESG integratie
Ook is het portefeuillebeheer veranderd, doordat maar weinig fondsen immuun bleken voor de crisis. Verder zijn bestaande trends in een stroomversnelling geraakt. Een voorbeeld hiervan zijn ondernemingen die voor hun activiteiten minder afhankelijk willen worden van fossiele brandstoffen en een voortrekkersrol binnen de energietransitie nastreven.

Ook hebben we een sterke toename gezien van de beleggingen in ondernemingen die zich richten op gezondheidszorg en lifesciences. Zo hebben wij bijvoorbeeld een belang genomen in Thermo Fisher Scientific, een toonaangevende Amerikaanse onderneming op het gebied van lifesciences, die wereldwijd instrumenten en beschermingsmiddelen levert voor het testen op en beschermen tegen het Covid-19-virus. Een groei van bijna 5% en een snelle verbetering van de prestaties met betrekking tot ESG-factoren waren voor ons reden om in 2020 te beleggen in deze onderneming. 

Versterken van the real-activebenadering

Als actieve aandeelhouder is Kempen al verscheidene jaren bezig om ondernemingen binnen ons beleggingsuniversum actief te stimuleren om zich te richten op het creëren van waarde op lange termijn voor alle stakeholders, dus niet alleen hun aandeelhouders, maar ook klanten, medewerkers, leveranciers en de samenleving. Dit is een concept dat wij the real active noemen en dat vooral in 2020 heel belangrijk is gebleken. 

Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld ondernemingen zoals het Nederlandse technologiebedrijf TKH Group en financiële dienstverlener Intertrust Group gevraagd om de uitkering van dividend over boekjaar 2019 aan aandeelhouders zoals wijzelf op te schorten. Wij vonden dit van belang voor de financiële flexibiliteit die de onderneming nodig heeft om de onzekerheid binnen de huidige markt het hoofd te kunnen bieden. 

Ook hebben we verschillende engagements ondernomen met als doel alle stakeholders door de pandemie te helpen. Wij zijn bijvoorbeeld in gesprek gegaan met farmaciegigant Novo Nordisk (zie de casestudy hieronder) en met Roche, dat diagnostische middelen voor Covid-19 heeft ontwikkeld. De dialoog met Roche ging over hun recept voor de lysisbuffer die nodig was om de coronatestcapaciteit te vergroten. (Lysisbuffers kunnen worden gebruikt in tests om de aanwezigheid van een virus aan te tonen. Tijdens de coronapandemie was er aanvankelijk een tekort aan lysisbuffer, red.) Wij hebben de onderneming gevraagd om samen te werken met overheden en andere belangrijke stakeholders in het belang van het herstel van de volksgezondheid. De onderneming reageerde positief op ons verzoek.

Aan het begin van de pandemie werden wij opgeschrokken door berichten over verschillende ondernemingen binnen de kledingsector die bescherming van hun kasstroom voorrang gaven boven de afspraken met hun toeleveranciers. De Internationale Arbeidsorganisatie waarschuwde voor een wereldwijde loondaling van gemiddeld 10% voor fabrieksarbeiders,  terwijl er aan het begin van de crisis maar weinig vangnetten waren die hen bescherming boden.

Samen met andere leden van het Platform Living Wage Financials, een bekroond initiatief waarvan wij medeoprichter zijn, hebben wij een brief geschreven aan ruim dertig kledingproducenten, waaronder Abercrombie & Fitch, Coats, H&M en Nike. Hiermee riepen we deze ondernemingen op om zowel in hun bedrijfsvoering als tegenover hun toeleveringsketen op verantwoorde wijze te reageren op de covidcrisis. Dat betekende onder meer geen bestellingen annuleren, ervoor zorgen dat leveranciers op tijd (of vooraf) werden betaald en garanties bieden voor de bescherming van de rechten, gezondheid en veiligheid van werknemers.

Engagement door beleggers zoals Kempen is in 2020 essentieel geweest en om het wereldwijde herstel kracht bij te zetten blijven collectieve inspanningen samen met alle belangrijke stakeholders noodzakelijk. 

Hoewel we nog steeds turbulente tijden voor de boeg hebben, is er ook op veel terreinen aanzienlijke vooruitgang geboekt. Wij hopen dat deze crisis onder meer als positief effect heeft dat in 2021 wereldwijd de stimulans toeneemt om over te schakelen op stakeholderkapitalisme.

BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN OP PEIL HOUDEN TIJDENS DE CRISIS 

Novo Nordisk heeft, net als andere grote farmacieconcerns, de mogelijkheid en zelfs de verantwoordelijkheid om een cruciale rol te spelen tijdens het herstel van COVID-19. De onderneming zet zich al enorm in voor een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals tot uiting komt in onze eigen standaarden en ook in de ESG-ratings.

De gevaren van de pandemie beperken zich niet tot mensen die het virus krijgen. We hebben ook te maken met het domino-effect dat er minder tijd en geld beschikbaar zijn voor andere mondiale gezondheidsproblemen doordat de beheersing van de directe dreiging van COVID-19 voorrang krijgt. Novo Nordisk is een van de belangrijkste medicijnleveranciers voor de behandeling van diabetes ter wereld en de zorg bestond dat de toeleveringsketen van de onderneming voor insuline en andere medicijnen zwaar onder druk zou komen te staan. Dit zou gevaren voor de gezondheid van patiënten kunnen opleveren.

Omdat Covid-19 een merkbare impact begon te krijgen op de beschikbaarheid van middelen voor de wereldwijde gezondheidszorg, zijn wij een dialoog aangegaan met Novo Nordisk om inzicht te krijgen in de maatregelen die de onderneming nam om de continuïteit en beschikbaarheid van de medicijnen die het levert te waarborgen. Novo Nordisk lanceerde begin 2020 zijn nieuwe Defeat Diabetes-strategie met als doel om de prijs van menselijke insuline te verlagen van US$ 4 naar US$ 3 per flacon en zo een bijdrage te leveren aan het veiligstellen van de beschikbaarheid van dit middel voor niet-verzekerde patiënten wereldwijd.

De onderneming heeft ook samen met andere partners gewerkt aan het ontwikkelen en op grote schaal toepassen van testen op antistoffen en heeft onder meer ruim vijf ton ethanol, een essentieel ingrediënt van handontsmettingsmiddel, geschonken om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan.