Vooruitblik

Vooruitblik naar 2021

Het jaar 2020 was een ongebruikelijk jaar met onverwachte uitdagingen en kansen. We hebben goede vooruitgang geboekt met het realiseren van onze ambities voor duurzame beleggingen en we staan klaar om de lat in 2021 opnieuw hoger te leggen. 

In het komende jaar staat de implementatie centraal van ons klimaatveranderingsbeleid en van de EU-regelgeving betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR). Verder is onze aandacht gericht op de implementatie van onze groepsbrede duurzaamheidsambities. Denk hierbij aan het nieuwe Sustainability Centre en aan de herziene governancestructuur voor duurzaamheid binnen Van Lanschot Kempen. Onze aandacht zal in 2021 met name gericht zijn op de duurzaamheidsthema’s klimaat en energietransitie, slimme en circulaire economie en gezondheid en welzijn. Thema’s zoals biodiversiteit of inclusiviteit hangen hier nauw mee samen. 

Figuur 17: Duurzaamheidsthema’s binnen Van Lanschot Kempen

Verder richten wij ons in 2021 op het definiëren van nieuwe groepsbrede prestatie-indicatoren (KPI’s) voor specifieke duurzaamheidsthema’s en op uitbouw van de interne capaciteit, zodat collega’s meer tijd aan duurzaamheidskwesties kunnen besteden. Daarnaast zullen we inspelen op de behoefte van onze klanten aan duurzamere producten. Via innovaties willen we de mogelijkheden die duurzame beleggingen kunnen bieden beter benutten. Onze real-activeaanpak blijft bij de realisatie van onze doelen centraal staan.

Naar onze overtuiging verkeren wij als geïntegreerde vermogensbeheerder in een unieke positie om duurzame waarde voor al onze stakeholders te creëren.