Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen 2020

“Het jaar 2020 was een gedenkwaardig jaar voor duurzame beleggingen, ondanks - maar wellicht deels ook dankzij - de enorme uitdagingen…sectoren van transport tot technologie worden misschien nooit meer hetzelfde.”

Lars Dijkstra, Chief Investment Officer

Dowload het rapport (PDF)

download het rapport in zwart / wit (pdf)

Dashboard duurzaam beleggen

ESG integratie en active ownership

Samenvatting stemactiviteiten
Engagement- en stemactiviteiten

43 bedrijven staan op de uitsluitingslijst

Op 419 aandeelhoudersvergaderingen
hebben wij onze stem uitgebracht

 

Met meer dan 300 bedrijven
hebben we gesproken over ESG thema's

 

Meer over het duurzaam beleggen dashboard

Onze engagements

Via onze engagements trachten we ondernemingen aan te zetten tot positieve verandering. We gaan een dialoog aan over een breed scala aan strategische, financiële, maatschappelijke, corporate governance- en milieuaspecten. 

Lees meer over onze engagements

Highlights 2020

Kempen is jaren bezig geweest met het optimaliseren van de filosofie en processen voor verantwoord en duurzaam beleggen. Op die manier kunnen wij klanten ondersteunen bij het in stand houden en laten groeien van vermogen waarmee een reëel economisch rendement én een positieve impact op de maatschappij en het milieu worden gerealiseerd.

Lees meer over de highlights van 2020

Belangrijkste duurzaamheidstrends  

Er is veel vooruitgang geboekt met de aanpassing van de markten aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals. Ook het feit dat de EU haar retoriek over duurzame financiering heeft omgezet in regelgeving zorgde voor een aanzienlijke beweging. Hoe drukten deze trends vorig jaar hun stempel op de markten en hoe heeft Kempen hierop gereageerd?

Lees meer over de belangrijkste duurzaamheidstrends

Het hoofd bieden aan Covid-19

Bescherming van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en de samenleving meer in het algemeen is tijdens de Covid-19-pandemie steeds onze voornaamste prioriteit geweest. En nu het eind van de crisis in zicht begint te komen, willen wij alle kansen aangrijpen ‘to build back better’. 

Lees meer over onze reactie op COVID-19

Het klimaatprobleem aanpakken 

Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor mens en milieu en de wezenlijke impact van de milieuveranderingen komt ook steeds duidelijker tot uitdrukking op de kapitaalmarkten.

Lees meer over hoe we het klimaatprobleem aanpakken

Anticiperen op EU-regelgeving 

Kempen spant zich niet alleen in om deze nieuwe regelgeving te doorgronden en te implementeren. We zorgen ook dat onze klanten de benodigde adviezen krijgen om op de ontwikkelingen in regelgeving te kunnen anticiperen. 

Lees meer over anticiperen op EU-regelgeving

Aanhaken op de SDG’s

In 2020 was het vijf jaar geleden dat de VN 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vaststelden. Deze sustainable development goals (SDG’s) vormen een universele oproep om een einde aan armoede te maken, onze planeet te beschermen en de leefomstandigheden en vooruitzichten voor alle mensen op aarde te verbeteren. Om deze doelen ook echt binnen bereik te brengen, is een gezamenlijke inspanning van de private sector, de financiële sector, overheden en andere actoren essentieel.

Lees meer over aanhaken op de SDG’s

Vooruitblik

Het jaar 2020 was een ongebruikelijk jaar met onverwachte uitdagingen en kansen. We hebben goede vooruitgang geboekt met het realiseren van onze ambities voor duurzame beleggingen en we staan klaar om de lat in 2021 opnieuw hoger te leggen. 

Lees onze vooruitblik

Sustainability and Impact team

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox