Kempen Outlook 2021 Waar de wind waait

De uitdaging is om data zodanig te bewerken dat er informatie uitkomt die bijdraagt aan betere beleggingsbeslissingen en uiteindelijk aan een beter rendement. Kempen gebruikt big data onder meer bij de selectie van wind- en zonne-energiebedrijven. Bij fundamentele analyse beoordelen beleggingsanalisten vooral de aantrekkelijkheid van een aandeel of sector ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden. Ze analyseren dan de gang van zaken in die onderneming of die bedrijfstak. Die aanpak is bij Kempen nog steeds de hoeksteen van de verschillende strategieën en bij fiduciair management voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Maar deze methode wordt steeds meer aangevuld met data-analyse.

VERBANDEN ONTDEKKEN
‘Ons streven is om portfoliomanagers te voorzien van een lijst met aandelen die ze kunnen overwegen voor hun portefeuille’, zegt datawetenschapper David Dogon. ‘We willen een ideeëngenerator zijn. Daar zetten we machine learning voor in: we gebruiken computeralgoritmes om patronen te ontdekken in grote datasets. Bijvoorbeeld door financiële en historische datasets te combineren en verbanden te ontdekken die anders onopgemerkt zouden blijven.’ 

DIEPER GRAVEN
Als voorbeeld noemt Dogon een model dat het Advanced Analytics team maakte voor investeringen in windmolenparken en zonne-energie. ‘Dan kan je je bij de selectie van bedrijven laten leiden door glossy brochures en jaarverslagen. Maar je kunt ook dieper graven en andere, niet-financiële informatie, in je beoordeling betrekken. Dat helpt je om verschillen tussen bedrijven te begrijpen en betere keuzes te maken.’

Het model combineert de financiële informatie met gegevens over de locaties waar de bedrijven actief zijn. Een belangrijke informatiebron hierbij vormen de historische meteorologische gegevens. Denk aan de gemiddelde windsnelheid, het risico op zware stormen en het gemiddeld aantal zonne-uren, per dag en per jaargetijde. Hiermee kan een veel betere inschatting worden gemaakt van de verwachte elektriciteitsproductie en dus van het rendement. 

GEFUNDEERDE VOORSPELLING
De portfoliomanagers van het Kempen Global Listed Infrastructure Fund gebruiken het ontwikkelde model sinds enige tijd als ondersteuning van hun selectieproces. Het is nog te vroeg om met rendementscijfers te staven dat deze aanpak superieur is aan de traditionele manier van werken. Maar Dogon twijfelt er niet aan dat de resultaten positief zullen zijn. ‘Het model geeft een gefundeerde voorspelling van de performance en productie van de installaties. Dat móet zich vertalen in het rendement.’

donwload ons artikel

 

Wilt u meer weten?

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

Disclaimer

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.