Kempen Outlook 2021 Belang van stakeholderkapitalisme

Als onderdeel van onze beleggingsactiviteiten moedigen we de bedrijven waarin we beleggen al vele jaren actief aan om zich te richten op het creëren van langetermijnwaarde voor ál hun stakeholders, en niet alleen voor de aandeelhouders. 

Deze inspanningen zijn onderdeel van de ‘Real Active’ (zie figuur). Wij geloven namelijk dat bedrijven die de belangen van al hun stakeholders – zoals klanten, werknemers, leveranciers en community’s – naast die van hun aandeelhouders plaatsen, degenen zijn die op de lange termijn de beste waarde leveren voor hun investeerders.

Dit idee van zakelijk leiderschap is door de uitdagingen van 2020 danig op de proef gesteld. Het is bemoedigend om te zien dat deze stakeholdergerichte benadering een veerkrachtig businessmodel blijkt te zijn in de moeilijke situatie waarin veel bedrijven zich momenteel bevinden.

OP DE PROEF GESTELD
De farmaceutische sector is ook een goed voorbeeld van het voorgaande. Terwijl COVID-19 zich over de wereld verspreidde, hebben we farmaceutische bedrijven gestimuleerd tot een gezamenlijke aanpak om te helpen de COVID-19-crisis op te lossen en zich niet te laten verleiden tot het afdwingen van patenten, buitensporige prijsstellingen, of het niet openbaar maken van relevante bevindingen. We hebben ze ook gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen en wereldwijd betaalbare toegang te blijven bieden tot gezondheidsproducten en medicijnen, ondanks de focus op het coronavirus.

Een voorbeeld hiervan is ons recente dialoog met Novo Nordisk om ervoor te zorgen dat patiënten die afhankelijk zijn van insuline en andere medicijnen die het bedrijf levert, er zeker van kunnen zijn dat zij die zonder vertraging of onderbreking krijgen. De reactie van het bedrijf was zeer positief. Het lanceerde een nieuwe strategie tegen diabetes, waarmee de prijs van insuline daalde van 4 naar 3 dollar per injectieflacon. Zo wordt gezorgd mensen overal ter wereld toegang hebben tot dit belangrijke hormoon.

Het bedrijf heeft ook samen met andere partners gewerkt aan de ontwikkeling en het grootschalig testen van COVID-19-antistoffen. Daarnaast heeft het bijna 500 ton ethanol – een essentieel ingrediënt van desinfecterende middelen – gedoneerd om te helpen de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.

We hebben ook actief gesprekken gevoerd in de kledingsector. Hier constateerden we aan het begin van de pandemie dat een aantal modemerken koste wat het kost hun cashflows en winsten probeerden te beschermen. Sommige bedrijven annuleerden overeengekomen bestellingen, onderhandelden over kortingen met leveranciers, of rekten hun betalingstermijnen flink op. Dit soort acties, in combinatie met de sluiting van fabrieken als gevolg van de pandemie, had een zeer schadelijk effect op de 40 tot 60 miljoen arbeiders die werkzaam zijn in de wereldwijde toeleveringsketens voor de mode-industrie. Het leidde tot banenverlies en in sommige gevallen werden lonen verlaagd of helemaal niet meer betaald. Fabrieken in de kledingproducerende landen stonden voor de uitdaging om hun bedrijf draaiende te houden in een tijd waarin de bestellingen flink terugliepen.

Als onderdeel van onze inspanningen op dit gebied werkte Kempen samen met andere leden van het Platform Living Wage in Financials, een samenwerkingsverband van 15 financiële instellingen, bij het aanschrijven van 32 bedrijven in de kledingsector. Daarbij waren onder meer Abercrombie & Fitch, Coats, American Eagle, H&M en Nike. Het verzoek was om zowel in hun eigen bedrijfsprocessen als de gehele toeleveringsketen op een verantwoorde wijze om te gaan met de coronacrisis. We hebben erop aangedrongen om financiële terughoudendheid niet ten koste te laten gaan van arbeidsvoorwaarden en de gezondheid en veiligheid van werknemers en klanten in de hele keten. Zo juichten we de toezeggingen van veel bedrijven toe om bestaande bestellingen niet te annuleren en leveranciers op tijd, en soms zelfs vooruit, te betalen.

Wat tijdens de pandemie heel duidelijk is geworden, is dat geen enkel bedrijf alle problemen alleen kan oplossen, en dat gezamenlijke inspanningen en betrokkenheid van alle belangrijke belanghebbenden nodig is om ervoor te zorgen dat activiteiten veilig doorgang kunnen vinden of opnieuw opgestart kunnen worden.

DE TOON ZETTEN AAN DE TOP
Door de pandemie is ook meer aandacht voor de manier waarop de beloning van bestuurders is gekoppeld aan de gezondheid en veiligheid van werknemers, leveranciers en klanten, en dat de rechten van beleggers en eindbegunstigden worden gewaarborgd . Wij geloven dat dit een mooie kans is voor besturen om te laten zien hoe ze de behoeften van hun beleggers, werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden in evenwicht houden.

Bijvoorbeeld, een van onze beleggingen, vastgoedonderneming Unibail-Rodamco-Westfield, die naast de samenwerking met lokale ngo’s om lokale gemeenschappen te helpen in de strijd tegen COVID-19, heeft de lonen van hun senior executives met 20-25% verlaagd. De onbetaalde salarissen en vergoedingen zijn omgezet in donaties voor de strijd tegen COVID-19 in alle landen waar het bedrijf actief is. 

DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN 
Bij Kempen erkennen we dat wij als belegger ook rekening moeten houden met de noden van al onze stakeholders, willen we onze ‘Real Active’-benadering in de huidige crisis laten slagen. 

Met dit in gedachten hebben we de afgelopen maanden een aantal bedrijven waarin we investeren, waaronder het Nederlandse technologiebedrijf TKH Group en financiële dienstverlener Intertrust, gevraagd om hun dividendbetalingen voor 2019 aan aandeelhouders zoals wij te schrappen. Wij vinden dit belangrijk om de financiële flexibiliteit te waarborgen die deze bedrijven nodig hebben in deze onzekere tijden. We hebben tegen dit agendapunt gestemd op de beide AvA’s van deze bedrijven. Het niet uitkeren van dividend zou sommige bedrijven ook kunnen helpen te profiteren van kansen om hun marktposities te versterken.

Als langetermijnaandeelhouders zijn wij van mening dat een voorzichtige aanpak op korte termijn kan leiden tot het creëren van nog meer aandeelhouderswaarde op lange termijn. 

VOORUITKIJKEN NAAR 2021
In ruil voor het geduldige kapitaal en het diepgaande begrip voor bedrijven waarin we investeren, verwachten we van hen dat ze nadenken over de waarde die ze kunnen creëren door middel van zakelijke activiteiten voor al hun stakeholders. En er is momenteel meer dan alleen COVID-19 om over na te denken. De wereld wordt ook geconfronteerd met cruciale duurzaamheidsuitdagingen, waaronder klimaatverandering en diversiteit, en we willen op deze gebieden vooruitgang blijven boeken met de bedrijven waarin we investeren via onze ‘Real Active’, resultaatgerichte samenwerkingen.

Een belangrijke manier waarop we dit in 2021 willen doen, is door het verbeteren van de metingen van de afstemming tussen bedrijven op het gebied van duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder de manier waarop zij bijdragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Wij blijven proactief samenwerken met bedrijven die zich inzetten om deze SDG’s te halen via hun producten en dienstverlening. Sommigen doen dit al, terwijl anderen hun bijdrage verhogen via hun capex- en R & D-uitgaven, waarvan de resultaten de komende jaren duidelijker zullen worden.
 
Verder willen we ook graag vooruitgang boeken op gebieden als toegankelijke gezondheidszorg of betaalbare financiering aan markten die anders achterblijven. Dit doen we via onze Global Impact Pool, die zich voornamelijk richt op niet-beursgenoteerde beleggingscategorieën. 

Er liggen veel uitdagingen in het verschiet. Maar ondanks alle tragische persoonlijke en schadelijke economische gevolgen van deze pandemie, hebben we ook gezien dat het concept stakeholderkapitalisme op de proef wordt gesteld en hier weer sterker en veerkrachtiger uitkomt. Dit is een positief resultaat dat we in 2021 en ook daarna zullen blijven nastreven.

download ons artikel

Wilt u meer weten?

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

De auteur

Eszter Vitorino-Füleky

Disclaimer

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.