Kempen Outlook 2021 De benchmark verslaan met data

In 2015 verbaasde de Amerikaanse warenhuisketen JC Penney beleggers met fors betere tweedekwartaalcijfers dan analisten hadden verwacht. De koers van hun aandeel schoot tien procent omhoog. Toch waren er beleggers die deze koersstijging hadden zien aankomen en ervan profiteerden. 
Zij baseerden zich op data van het onderzoeksbureau RSMetrics. Dit bedrijf had satellietbeelden verzameld van de parkeerplaatsen bij vestigingen van JC Penney. Die waren vanaf maart steeds voller. Er kwamen dus meer klanten naar het warenhuis en het lag voor de hand dat de omzet en de winst zouden stijgen. En dat was ook zo.

KWANTAMENTELE BENADERING
Dit voorbeeld laat zien wat het belang kan zijn van data en analyse. Ook bij Kempen zijn deze elementen een steeds belangrijkere rol gaan spelen naast de fundamentele analyse. Beleggingsanalisten noemen dit de kwantamentele benadering, een samentrekking van kwantitatief en fundamenteel. ‘We hebben zeer ervaren en deskundige fundamentele analisten’, zegt Guido van Aubel. ‘Door data aan hun bevindingen toe te voegen, combineren we het beste van twee werelden.’

Zijn officiële titel is chief analytics officer, maar Van Aubel noemt zichzelf liever chief analytics translator. ‘Met ons team vertalen we data en vormen we de brug tussen datawetenschappers en portfoliomanagers. De teamleden werken dicht bij de business en ondersteunen asset managers, onze merchant bank en private banking. Ook schuiven ze aan bij de multidisciplinaire teams van de diverse beleggingsfondsen.’

MACHINAAL LEREN
Datawetenschapper David Dogon is in Eindhoven gepromoveerd op mechanical engineering. Hij is gespecialiseerd in machine learning, of machinaal leren. Hierbij worden computeralgoritmes gebruikt om autonoom - zonder begeleiding - te leren van data en input. Computers hoeven niet geprogrammeerd te worden, maar veranderen en verbeteren zelfstandig hun algoritmes. Machinaal leren wordt bijvoorbeeld gebruikt bij zelfrijdende auto’s en om e-mailverkeer op spam te controleren. 

Dogon werkt sinds juli 2018 bij Kempen in het advanced analytics team. Hij heeft een route uitgezet om geavanceerde data-analyse onderdeel te maken van het beleggingsproces. ‘We zetten projecten op om beter gebruik te maken van data, zodat portfoliomanagers van fondsen en fiduciair managers betere beslissingen kunnen nemen en betere rendementen kunnen realiseren voor onze klanten.’

TWINTIG DASHBOARDS
Het doel van data-analyse is om verschillende databronnen te combineren en relaties te leggen tussen die data. Zo kunnen uitspraken worden gedaan over het mogelijke rendement van investeringen. ‘Het gaat om zoveel informatie, dat het niet meer te bevatten is zonder er een algoritme op los te laten. Je kunt nu eenmaal niet twintig dashboards in de gaten houden en zinnige conclusies trekken. Daar maken we modellen voor.’

De data die Kempen gebruikt komen van interne en externe bronnen. Interne bronnen zijn bijvoorbeeld eigen onderzoek voor de diverse portfolio’s, het handelsgedrag en risicomodellen. Externe data vallen uiteen in financiële data en niet-financiële data. 

‘Niet financiële data worden steeds belangrijker’, vertelt Van Aubel. ‘Zoals data die betrekking hebben op ESG-factoren (Environmental, Social, Governance, red.) en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Institutionele beleggers, met name pensioenfondsen, stellen hier normen voor op. Bijvoorbeeld voor watergebruik, CO₂-emissies en andere doelen. Onze uitdaging is om, binnen de criteria van de klant, de benchmark te verslaan.’

BOTTOM-UP
Kempen beoordeelt investeringen vanuit een ‘bottom-up benadering’. Voordat belegd wordt in een fonds, wordt de onderliggende waarde uitgebreid geanalyseerd. ‘We willen de portfolio begrijpen, zowel financieel als niet-financieel’, zegt Van Aubel. ‘Als we voor een klant de keuze hebben uit twee fondsen die op papier bijna gelijk zijn, willen wij weten waar de verschillen zitten. In welke regio zitten ze? Hoe zit het met milieuaspecten en duurzaamheid? 

Met onze methode krijgen we een veel gedetailleerder beeld dan bijvoorbeeld een Morningstar-rating of een trackrecord kan bieden. Daardoor kunnen we klanten transparanter uitleggen waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt of voorstellen doen. Het helpt ons om een op maat gemaakte strategie samen te stellen die voldoet aan de wensen van de klant én een bevredigend rendement biedt.’

REUZEN TE SLIM AF
Binnen Kempen resulteert de centrale aandacht voor data en analyse in schaalvoordeel en verrijking van de kennis van de portfoliomanagers. ‘De informatie is voor alle strategieën beschikbaar’, zegt Dogon. ‘Dat levert synergie op. We breken de schotten tussen strategieën af, ook al blijven de teams sterk autonoom. Door data centraal te verzamelen en te bewerken kunnen we als relatief kleine partij de reuzen bijhouden en zelfs te slim af zijn.’

Data-analyse wordt gewoner in de beleggingswereld. ‘Als wij dit kunnen, kunnen anderen het ook’, erkent Van Aubel. ‘In de niche waarin wij werken, zien we diverse bedrijven hetzelfde doen. Zolang we het beter doen dan de concurrentie en het lukt om de benchmark te verslaan, doen we het goed. En we blijven innoveren, gaan steeds verder met kunstmatige intelligentie en machine learning.’

DATAGEDREVEN INVESTEREN
‘We doen er alles aan om onze kennis op het hoogste niveau te houden’, vult Dogon aan. ‘De helft van onze analisten is gepromoveerd en heeft een PhD. We blijven op de hoogte door online trainingen en seminars, we volgen de financiële en wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en we proberen nieuwe dingen uit. We krijgen ruimte bij Kempen om onderzoek te doen. Iedereen in de organisatie beseft het belang van datagedreven investeren.’ 

Behalve bij investeringsbeslissingen wordt data-analyse ook gebruikt om in te spelen op wensen van klanten en prospects. Kempen kan uit data afleiden welke strategieën populair zijn, welke branches of regio’s. Daarnaast komt er informatie uit de directe contacten met onze klanten. Alle gegevens bij elkaar vormen de input en inspiratie voor toekomstige producten.

download ons artikel

Wilt u meer weten?

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

Disclaimer

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.