Kempen Outlook 2021 In 2021 is het investeringsklimaat al veranderd

Het was een belangrijk jaar voor publieke klimaatbeloften; bedrijven, landen en steden presenteerden hun voornemen om in 2050 ‘netto nul’ of ‘CO2-neutraal’ te zijn. Bij Kempen willen we zorgen dat het niet bij toezeggingen blijft, maar dat er daadwerkelijk stappen worden ondernomen om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden.

We zijn een van de eerste Europese asset manager die de daad bij het woord voegt met de publicatie van een bijgewerkt Klimaatveranderingsbeleid in oktober 2020. Hierin legt Kempen niet alleen vast dat het in 2050 uitsluitend belegt in ondernemingen en instellingen met een netto-nuluitstoot, we committeren ons ook aan korteretermijndoelen en concrete actiepunten voor 2025 en 2030. Dit zorgt ervoor dat we de klimaatrisico’s en kansen die volgen uit het Akkoord van Parijs directer en reactiever blijven volgen.

Wat kunnen we verwachten aan veranderingen in 2021? De coronapandemie heeft de kwetsbaarheden van onze economieën blootgelegd en de discussie over een groene transitie in een stroomversnelling gebracht. Kempen verwacht te blijven investeren in de groei van duurzame industrieën, zoals elektrische voertuigen en hernieuwbare energiebronnen, maar zal zich ook blijven richten op industrieën die nu snel achterop raken.

2021: KLIMAAT VAN GROTE RISICO’S
De bosbranden dit jaar in Californië en Australië herinneren ons aan de aanhoudende materiële risico’s van klimaatverandering. Er zijn ook directe materiele gevolgen, zeker in combinatie met aanhoudende acute klimaatrisico’s zoals orkanen – de Verenigde Staten kampten dit jaar met een van de ergste Atlantische orkaanseizoenen van de afgelopen 170 jaar.

Hoewel we nog niet weten wat exact de economische schade is van de recente bosbranden in Californië, wordt verwacht dat deze zelfs hoger is dan de $ 350 miljard schade die in 2018 ontstond door bosbranden in Californië. Het afgelopen decennium is directe schade als gevolg van klimaatrampen volgens het Internationale Monetaire Fonds opgelopen tot ongeveer $ 1,3 biljoen (0,2% gemiddeld van het mondiale BBP) per jaar, en dat zal alleen maar toenemen. Met aanzienlijke financiële gevolgen voor sectoren als vastgoed en verzekeringen.

Naast materiële risico’s krijgen sommige bedrijven die een hoge CO₂-uitstoot hebben dit jaar ook te maken met meer regeldruk van beleidsmakers, wat weer risico’s kan opleveren voor beleggers. Een sector die hiermee te maken heeft is de automotivesector. Nieuwe emissiedoelstellingen van de Europese Unie zorgen vanaf 2021 voor een verhoging van de drempel voor CO₂-emissie. De Europese Commissie heeft verder ambitieuzere doelstellingen voor CO₂-emissiereductie voor 2030 voorgesteld die de drempel voor koolstofemissies per voertuig waarschijnlijk nog verder zullen verlagen, wat onvermijdelijk Dit heeft onvermijdelijk materiële gevolgen voor de industrie.

EN KANSEN
2021 biedt ook mogelijkheden om te profiteren van klimaatherstel. Terwijl wordt gekeken hoe economieën na de pandemie weer opgebouwd kunnen worden, komen de discussies over groene herstelplannen in een stroomversnelling, net als de groei van opkomende groene industrieën. Daarom hebben we in ons hernieuwde Klimaatveranderingsbeleid de kortetermijndoelstelling opgenomen om onze investeringen in groene obligaties te verhogen en om transitie- en SDG-gekoppelde obligaties te overwegen. 

Veel regeringsleiders hebben hun plannen voor een groen herstel al uitgesproken. In juni kondigde EU-leider Angela Merkel aan dat Duitsland klimaatgerelateerde uitgaven centraal stelt in het economische herstelplan. Dit omvat een stimuleringspakket van minimaal € 40 miljard voor klimaatinitiatieven als groen vervoer en waterstofprogramma’s. Op EU-niveau hebben de Europese Commissie en de lidstaten in de zomer van 2020 een herstelpakket van € 750 miljard met groene maatregelen afgesproken, onder de naam Next Generation EU.

We investeren ook in elektrische voertuigen, accu’s en hernieuwbare energiebronnen. 
Zo belegde het Kempen Private Markets Fund in 2018 in een Zweeds windpark, samen met Renewable Energy and Real Assets Manager KGAL. Het park is aan het einde van dit jaar volledig operationeel geworden en kan voldoende groene stroom opwekken om de komende 25 jaar meer dan 130.000 huishoudens te voorzien.

OP WEG NAAR DE TOEKOMST 
De genoemde risico’s en kansen verwerken we het komende jaar zorgvuldig in onze beleggingen en samenwerkingen. We gaan door op de ingeslagen weg door steeds minder te beleggen in bedrijven die niet meegaan in de transitie naar een groenere economie. Zo investeren we niet in pure steenkoolbedrijven die tegen 2022 het merendeel van de opbrengsten uit de mijnbouw halen.

De uitgestelde COP26 klimaattop, die nu eind 2021 zou moeten plaatsvinden, wordt ook van doorslaggevend belang voor klimaatactie. Het wordt een cruciale top, waarbij wereldleiders samenkomen om het eens te worden over een wereldwijde aanpak om netto nul te stimuleren.

De top leidt hopelijk tot een gecoördineerde aanpak die nationale en private plannen samenbrengt. En tot meer standaardisatie, iets wat we dit jaar al op zagen komen, zoals bij het IPCC’s Net Zero Investor Framework.

We verwachten ook duidelijkere benchmarking voor beleggers in 2021 met de release van een nieuwe Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark, die beoordeelt welke bedrijven leidend zijn in de transitie naar netto-nulemissies. Dit biedt beleggers vervolgens een reeks indicatoren ter ondersteuning van beleggingen en strategieën voor corporate engagement.

Hoewel we verwachten dat ons in 2021 veel uitdagingen te wachten staan, kunnen we ook uitkijken naar het meest productieve jaar qua klimaatactie tot nu toe. Met verbeterde benchmarking en wereldleiders die voor meer continuïteit zorgen komt er een duidelijker beeld van wat er nodig is voor een echte CO₂-arme economie.  

Wilt u meer weten?

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

De auteur

Danny Dekker

Disclaimer

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.