Kempen Outlook 2021

Ieder najaar kijken we vooruit en bestuderen we een aantal thema’s die van grote invloed kunnen zijn op de economie en financiële markten.

Coronascenario's

Het coronavirus begon in 2020 als een lokale Chinese epidemie en groeide uit tot een pandemie. In het begin van dit jaar was het vrijwel onmogelijk om een inschatting te maken van de gevolgen voor de wereldeconomie. Een oplossing is dan het ontwikkelen van verschillende scenario’s en daar kansen aan toedichten. Onze scenario’s varieerden van een positief en snel herstel tot langdurige malaise. Dit alles met de nodige slagen om de arm. Nu, ruim een half jaar later, kijken we terug op onze eigen scenario’s en opnieuw naar de toekomst.

lees verder

Macro en Markten

Bij het schrijven van een outlook is het altijd verleidelijk om te melden dat de onzekerheden groot zijn. Uiteraard, de toekomst is altijd onzeker. Maar waar we normaal gesproken nog houvast hebben aan verbanden tussen economische grootheden als groei, inflatie, rentes of waarderingen, komt daar nu het coronavirus bij.

Lees verder

Wilt u meer weten?

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

Disclaimer

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.