Global Listed Infrastructure

Een jonge beleggingscategorie die steeds belangrijker wordt

De strategie selecteert beursgenoteerde bedrijven die activa beheren zoals luchthavens, tolwegen, datacenters, satellieten, pijpleidingen en netwerken. Bedrijven met aantrekkelijke eigenschappen als het gaat om risico-rendementverhoudingen en diversificatie, en die minder gevoelig zijn voor economische cycli en grondstofprijzen.

De materiële activa van infrastructuur leveren stabiele, voorspelbare kasstromen op, vaak met inflatiebescherming. Hoge toetredingsdrempels, quasi-monopolies, prijsregulering en langetermijncontracten hebben allemaal een positief effect op de risico-rendementverhouding. Dit is terug te zien in aandelen met een bovengemiddeld inkomensprofiel en een lagere volatiliteit dan andere aandelen.

“We richten ons op bedrijven die minder gevoelig zijn voor economische cycli of grondstofprijzen”

Thomas van der Meij, portfoliomanager Kempen Listed Infrastructure Fund

Vandaag activa van morgen verwerven

Digitalisering, verstedelijking en milieuproblemen vereisen allemaal nieuwe infrastructurele investeringen. Geschat wordt dat circa 75% van de infrastructuur zoals we die in 2050 zullen hebben, nu nog niet bestaat. Het geld dat nodig is om de huidige investeringskloof te overbruggen zal in toenemende mate afkomstig zijn van particuliere investeerders (zowel rechtstreeks als via de beursgenoteerde markt). Hierdoor zal de relatief jonge beursgenoteerde infrastructuursector de komende jaren een toenemend aandeel in beleggingsportefeuilles hebben.

Waarom Kempen?

Kempen heeft een goede staat van dienst en veel kennis op het gebied van onroerend goed en – meer recent – directe infrastructuur. Ons real-asset team heeft daarnaast een unieke, datagestuurde benadering van waardering. Pionierend met het geïntegreerde gebruik van IT-technologie, verwerkt ons interne onderzoeksteam grote hoeveelheden financiële data, bedrijfs- en activadata om trends en cycli te kunnen analyseren en te visualiseren op het gebied van wegverkeer, passagiersaantallen van luchthavens en energieprijzen. Dit resulteert in solide, op feiten gebaseerde besluitvorming en meer transparantie als het gaat om investeringen.


Kempen is de eerste Nederlandse vermogensbeheerder die wereldwijd belegt in beursgenoteerde bedrijven die infrastructuur beheren en bezitten.

Whitepapers

2021, 31 december

Making sense of ESG data in Real Assets

Download

Infrastructure 
Strategie overview


Global Listed Infrastructure

Real assets: Toekomstbestendig investeren

Onze Real Assets propositie gaat over het transparant maken van een ondoorzichtige beleggingscategorie. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze cliënten te helpen hun portefeuille te optimaliseren.

Meer over real assets

Het fonds:

Declaration Non-U.S. Person

The information on this website is not intended to be available to any person in the United States or any "U.S. person". Therefore, please read the following user terms and legal information carefully.

By clicking on the “Yes I am not a U.S. Person” button, you confirm that you meet the following conditions:

  • You are not a U.S. Person as defined in Regulation S of the U.S. Securities act of 1933, as amended; or acting for the account of such U.S. Person;
  • You are not located in the United States; and
  • You agree that you will not transmit or otherwise send any information contained in this website to any person in the United States or to publication with a general circulation in the United States.
If you click on the “No I am a U.S. Person” button, we regret that we cannot provide you with access to the information on this website. For more information click here.

Contact:

Thomas van der Meij
Jags Walia
Todor Ristov

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge