Global Listed Infrastructure

Een jonge, steeds belangrijkere beleggingsdcategorie 

De strategie selecteert beursgenoteerde ondernemingen die infrastructurele activa, zoals luchthavens, tolwegen, datacenters, satellieten, pijpleidingen en netwerken, exploiteren of beheren. Hierbij richten wij ons op ondernemingen die een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement en de mogelijkheid van diversificatie van de portefeuille bieden en die daarnaast slechts in beperkte mate gevoelig voor fluctuaties in bbp-groei of grondstoffenprijzen zijn.

Infrastructurele materiële activa genereren stabiele, voorspelbare kasstromen en bieden in veel gevallen bescherming tegen inflatie. Hoge toetredingsbarrières, quasi-monopolies, prijsregulatie en langlopende contracten: allemaal kenmerken die een positieve impact op de risico-rendementverhouding hebben. Dit komt tot uitdrukking in het bovengemiddelde inkomensprofiel van infrastructuuraandelen en de lagere volatiliteit hiervan in vergelijking met andere aandelen.

 

“We richten ons op bedrijven die minder gevoelig zijn voor economische cycli of grondstofprijzen”

Thomas van der Meij, portfoliomanager Kempen Listed Infrastructure Fund

Nu beleggen in essentiële activa van de toekomst

Digitalisering, verstedelijking en milieu vereisen nieuwe investeringen in infrastructuur. Gegeven de verwachte groei en vergrijzing van de wereldbevolking bestaat naar schatting circa 75% van de in 2050 aanwezige infrastructuur nu nog niet. De noodzakelijke financiering om de huidige investeringskloof te dichten zal steeds meer van private beleggers komen (zowel rechtstreeks als via de effectenbeurs). Hierdoor zal de relatief jonge sector van beursgenoteerde infrastructuur in de komende jaren een groeiende component van beleggingsportefeuilles zijn.

Waarom Kempen?

Kempen kan bogen op een sterk trackrecord en ruime expertise op het gebied van vastgoed en, meer recentelijk, directe infrastructuur. Het Real Assets team hanteert voorts een unieke, datagedreven methode van waardebepaling. Ons eigen researchteam loopt voorop met de geïntegreerde toepassing van IT en analyse en verwerkt grote hoeveelheden financiële, bedrijfs- en objectgegevens om trends en cycli in onder meer wegverkeer, passagiersaantallen van luchthavens en energieprijzen inzichtelijk te maken en te visualiseren. Het resultaat is een robuust, op feiten gebaseerd besluitvormingsproces en een grotere transparantie van beleggingen. 

Kempen is de eerste Nederlandse vermogensbeheerder die wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen die infrastructuur beheren en bezitten.

 

Whitepapers

2021, 31 december

Making sense of ESG data in Real Assets

Download

Infrastructure 
Strategy overview


Global Listed Infrastructure

Real assets: Toekomstbestendig investeren

Onze Real Assets propositie gaat over transparantie creëren in een ondoorzichtige markt. Wij richten ons op het behoud en de opbouw van je vermogen op een duurzame manier.

Lees meer over Real Assets

Het fonds:

Declaration Non-U.S. Person

The information on this website is not intended to be available to any person in the United States or any "U.S. person". Therefore, please read the following user terms and legal information carefully.

By clicking on the “Yes I am not a U.S. Person” button, you confirm that you meet the following conditions:

  • You are not a U.S. Person as defined in Regulation S of the U.S. Securities act of 1933, as amended; or acting for the account of such U.S. Person;
  • You are not located in the United States; and
  • You agree that you will not transmit or otherwise send any information contained in this website to any person in the United States or to publication with a general circulation in the United States.
If you click on the “No I am a U.S. Person” button, we regret that we cannot provide you with access to the information on this website. For more information click here.

Contact:

Jags Walia
Todor Ristov

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Belangrijke informatie
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.