Fundamentele strategieën

staatsObligaties: Onze overtuiging

Bij fundamenteel indexbeleggen van staatsobligaties gaat het om vier concrete, rationele factoren die representatief zijn voor de economische kracht van een land: het bruto binnenlands product, de landoppervlakte, de energieconsumptie en de bevolkingsomvang. Met andere woorden: de economische voetafdruk van de betreffende landen in de wereldeconomie is bepalend. Wij zijn van mening dat deze factoren samen een relevant beeld geven van de capaciteit van landen om schulden terug te betalen.

Beleggen vanuit de fundamental indexing gedachte betekent dat we niet langer het grootste gedeelte van de portefeuille beleggen in landen met de grootste schuld, maar in landen die op termijn in staat zijn hun schuld terug te betalen. Zo krijgt een land dat niet groeit maar wel voortdurend een hogere staatsschuld heeft, een duidelijk lager gewicht in de index en dus in onze portefeuille. De fundamentele factoren geven een goede indicatie voor de mate waarin een land in staat is groei te realiseren op de langere termijn.

Kempen Capital Management is als eerste vermogensbeheerder in Europa gebruik gaan maken van een fundamentele indexstrategie die is ontworpen door 
Research Affiliates®, de grondleggers van Fundamental Indexing en een belangrijke speler in de smart beta-industrie. Voor de staatsobligatieportefeuille maken wij gebruik van de Citi RAFI-benchmark.

“Turning factors into smart performance”

Emma weeder

vastgoed: Onze overtuiging

De grondige kennis die wij hebben van de vastgoedsector, heeft ons ertoe gebracht drie factoren te identificeren die de economische kracht van een vastgoedonderneming weergeven. Dit zijn de huurinkomsten, het bruto bedrijfsresultaat en het dividend dat de vastgiedgoedonderneming uitkeert.  

Deze factoren bepalen in onze aanpak niet alleen de economische kracht, maar ook het gewicht dat een onderneming in een portefeuille moet hebben. Zo stellen we een portefeuille samen gericht op de winnaars van de toekomst, daar waar een marktkapitalisatieweging zich baseert op de winnaars van het verleden. Wij passen op de portefeuille een jaarlijkse herbalancering toe.

Kempen Capital Management maakte als eerste vermogensbeheerder in Europa gebruik van een fundamentele indexstrategie die is ontworpen door 
Research Affiliates®, de grondleggers van Fundamental Indexing en een belangrijke speler in de smart beta-industrie. Kempen maakt gebruik van een benchmark die specifiek voor dit fonds wordt gemaakt door Global Property Research.

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we nemen contact met u op.

Ons team

Emma Weeder
Hans Kamminga
Kim Lubbers