Positieve Impact

 

Long Term Positieve waardecreatie op de lange termijn is ons doel

Alles wat we doen, is gericht op positieve financiële en niet-financiële waardecreatie op de lange termijn, voor onze klanten én voor andere stakeholders, conform de Sustainable Development Goals. Ten behoeve van een doelgerichte focus hebben we samen met interne en externe stakeholders bepaald welke vijf SDG’s voor ons prioriteit hebben. We verwachten dat we op deze vijf gebieden het grootste verschil kunnen maken:

Doel 7: Betaalbare en duurzame energie.

We reduceren onze CO2-voetafdruk en moedigen ook onze klanten aan om klimaatvriendelijke maatregelen te treffen, zoals vermindering van het energieverbruik en overschakeling op schone energie. We beleggen in ondernemingen en gaan met hen een actieve dialoog aan om vermindering van de CO2-uitstoot te bevorderen.

Doel 8: Waardig werk en economische groei.

In diverse hoedanigheden – als belegger, kredietverschaffer en adviseur – ondersteunen wij een duurzame economische groei.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie.

Als langetermijnbelegger moedigen wij de ondernemingen waarin we beleggen aan om duurzaam te produceren, hun processen duurzamer in te richten en hun duurzaamheidsrapportage te stroomlijnen.

Doel 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

In al onze hoedanigheden hechten we veel belang aan internationale verdragen, conventies en overeenkomsten en gaan we met ondernemingen in dialoog om goede governance- en anticorruptiemaatregelen te bevorderen.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

De realisatie van alle SDG’s vraagt om wereldwijde samenwerking. Daarom zijn wij aangesloten bij op duurzaamheid gerichte organisaties (PRI, CDP, IIGCC) en initiatieven (SDG).

De vijf SDG-thema’s die wij geselecteerd hebben, dienen als minimum te worden gezien. In de praktijk leveren wij via de Global Impact Pool een bijdrage aan meer ontwikkelingsdoelen. 

Global Impact Pool

Duurzame strategieën: 

Strategieën die gericht zijn op een positieve waardecreatie op de lange termijn en waarbij de duurzame alpha net zo belangrijk is als de beleggingsalpha: