Engagement Factsheets

Milieukwesties 

Op het milieufront (E) vormt klimaatverandering onze prioriteit: van de concrete gevolgen tot de steeds grotere risico’s die aan klimaatverandering kleven. Zo eisen wij van ondernemingen meer informatieverschaffing over hun CO2-uitstoot, hun inspanningen om deze uitstoot te beperken en hun investeringen in de ontwikkeling van schonere technologieën. We verwachten dat ondernemingen hun beleid afstemmen op het Klimaatakkoord van Parijs en doelstellingen formuleren om hun uitstoot te beperken.

 

CLP Holdings Siemens Healthineers Glencore
Shell CEZ Equinor
Kaiser Aluminum Severstal Beazley
 Klimaat    

 

Maatschappelijke kwesties

Op het vlak van de mensen- en arbeidsrechten vinden we het belangrijk dat ondernemingen in hun bedrijfsvoering en toeleveringsketens de mensenrechten respecteren, due diligence-onderzoeken op het gebied van mensenrechten uitvoeren, zorgen dat een leefbaar loon wordt uitbetaald en arbeidsrechten waarborgen.

 

Coats MTN Abercrombie & Fitch
Nike Hikma Pharmaceuticals Deutsche Wohnen
 Alphabet  Novo Nordisk  

 

Governance 

Als betrokken aandeelhouder onderhoudt Kempen dagelijks contacten met de ondernemingen waarin we beleggen over kwesties zoals diversiteit in bestuursorganen en binnen het seniormanagement, een redelijke beloningsverhouding tussen bestuurders en werknemers (de zgn. payratio), onafhankelijke bestuurders, robuuste due diligence-processen en een solide corruptiepreventiebeleid.

 

Unibail Rodamco Westfield Kojamo Oyj Western Forest
Volkswagen BE Semiconductor Industries  NN Group
SAF-Holland Intertrust TKH
 Entra  Granite REIT  Argo
 Wells Fargo Befesa