Engagement Factsheets

Milieukwesties 

Op het milieufront (E) vormt klimaatverandering onze prioriteit: van de concrete gevolgen tot de steeds grotere risico’s die aan klimaatverandering kleven. Zo eisen wij van ondernemingen meer informatieverschaffing over hun CO2-uitstoot, hun inspanningen om deze uitstoot te beperken en hun investeringen in de ontwikkeling van schonere technologieën. We verwachten dat ondernemingen hun beleid afstemmen op het Klimaatakkoord van Parijs en doelstellingen formuleren om hun uitstoot te beperken.

VW  Allied Properties REIT
Cabot Corporation 
BMW
 Malaysia Airports  Realty Income
 CEZ  CK Infrastrucure  Exxon Mobil
 Atrium Ljungberg  Bayer AG  Prologis
 Vonovia  Invitation Homes  Tricon Residential
 Corporate office  Welltower  Omega
 Sun Communities  APA Group  

 

Maatschappelijke kwesties

Op het vlak van de mensen- en arbeidsrechten vinden we het belangrijk dat ondernemingen in hun bedrijfsvoering en toeleveringsketens de mensenrechten respecteren, due diligence-onderzoeken op het gebied van mensenrechten uitvoeren, zorgen dat een leefbaar loon wordt uitbetaald en arbeidsrechten waarborgen.

Coats  Vinci  MTN 
China Gas Holdings Tricon Residential  

 

Governance 

Als betrokken aandeelhouder onderhoudt Kempen dagelijks contacten met de ondernemingen waarin we beleggen over kwesties zoals diversiteit in bestuursorganen en binnen het seniormanagement, een redelijke beloningsverhouding tussen bestuurders en werknemers (de zgn. payratio), onafhankelijke bestuurders, robuuste due diligence-processen en een solide corruptiepreventiebeleid.

Wells Fargo  Intertrust  Castellum 
 Mitsui Fudosan Atlas Corp
 

 

Meer factsheets

Milieukwesties

BHP
NovoNordisk
Abercrombie & Fitch
Nike Hikma Pharmaceuticals Deutsche Wohnen
Alphabet

Governance 

Unibail Rodamco Westfield Kojamo Oyj Western Forest
Volkswagen BE Semiconductor Industries NN Group
SAF-Holland TotalEnergies
TKH
Entra Granite REIT Argo
Roche
Befesa Arcadis
ESG Ratings