Actief aandeelhouderschap

 

Service 1. Engagement 

Kempen kiest proactief voor een dialoog met de bedrijven en fondsmanagers waarin we beleggen. Deze dialoog (‘engagement’) geeft ons de mogelijkheid om ondernemingen aan te moedigen om in situaties waar specifieke ESG-problemen zijn gesignaleerd verbeteringen aan te brengen in beleid en praktijk. We passen deze aanpak niet alleen toe op aandelenbeleggingen, maar volgen ook een engagementbenadering voor vastrentende waarden. Kempen kiest bewust voor een proces van engagement om de ESG-normen te verbeteren bij de bedrijven en fondsmanagers waarin we beleggen, bij voorkeur op basis van een themabenadering.

 

In deze thematische benadering focussen wij ons op de volgende thema’s:

  • Klimaat
  • Werk
  • Mensenrechten
  • Governance

 Bekijk hieronder voorbeelden van company engagement cases waarin onze engagementinspanningen die betrekking hebben op deze 4 thema’s worden toegelicht: 


Geïnteresseerd in meer company engagement cases? Klik hier.

Samenwerkingsverbanden 
Het is onze overtuiging dat we onze invloed en onze rol als betrokken aandeelhouder vergroten in een directe dialoog met de ondernemingen en fondsmanagers waarin we beleggen. Bovendien gelooft Kempen in de kracht van collectieve engagement. Door samen te werken met andere beleggers en fondsmanagers kunnen we met onze engagementactiviteiten meer gewicht in de schaal leggen. 
Kempen is actief lid en ‘lead investor’ van een aantal collectieve engagementinitiatieven:

  • IIGCC Climate Action 100+
  • EUMEDION Investment Committee
  • Platform Living Wage Financials 
  • PRI 

Report 2. Governanceen stembeleid

Het uitoefenen van stemrecht vormt een essentieel onderdeel van verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap. Het is onze fiduciaire plicht om ook via onze stemactiviteiten de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te behartigen. Wij geloven dat stemmen essentieel is voor een democratisch en goed functionerend governancesysteem. Onze stemactiviteiten omvatten niet alleen het persoonlijk uitbrengen van stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen, maar ook het stemmen bij volmacht. 


Meer informatie over ons stembeleid en -proces

Al onze stemactiviteiten worden vastgelegd in stemverslagen, waar nodig met bijbehorende uitleg. Jaarlijks brengen we verslag uit van ons stemgedrag in ons Jaarverslag Verantwoord Beleggen. Daarnaast publiceren we ons stemverslag.

Meer over governance en stembeleid

2022, 04 maart

Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen 2021

Download

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox