Verantwoord beleggen: Onze invloed uitoefenen om positieve veranderingen in gang te zetten

We beheren het vermogen van onze klanten op verantwoorde wijze en leggen ons gewicht in de schaal om verantwoord ondernemingsgedrag aan te moedigen.

“Als betrokken aandeelhouder met een lange beleggingshorizon is het onze missie om onze klanten te helpen bij het opbouwen en behouden van duurzaam vermogen dat economisch rendement oplevert en een positieve impact heeft op milieu en maatschappij.“
Lars Dijkstra
Lars Dijkstra Chief Sustainability Officer

Onze overtuigingen

  • We kiezen voor betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon om een aantrekkelijk rendement te kunnen realiseren, maar ook recht te kunnen doen aan de belangen van alle stakeholders.
  • We kiezen voor integratie van ESG-factoren in het gehele beleggingsproces om een beter risicogewogen rendement te kunnen boeken. 
  • We verkiezen inclusief beleid boven uitsluiting om veranderingen doeltreffender samen met ondernemingen in gang te kunnen zetten. 
  • We kiezen voor actief aandeelhouderschap om verduurzaming bij ondernemingen aan te moedigen.
  • We kiezen voor vermogensallocatie aan duurzame ondernemingen om meer positieve maatschappelijke impact te kunnen bewerkstelligen.
     

Wij zijn onderweg

Kempen heeft zich duidelijk gecommitteerd aan langetermijn beleggen waarbij duurzame waardecreatie voor alle stakeholders centraal staat. Duurzaamheid is in de gehele organisatie en in al onze beleggingsactiviteiten geïntegreerd. Op dit pad blijven we innoveren en willen we continue verbeteren.

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met de ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder oefenen we onze invloed uit om steeds weer positieve veranderingen in gang te zetten. 

Onze verantwoorde beleggingsaanpak steunt op vier pijlers:

EU Sustainability Regulation

Aandacht voor klimaatverandering, de daaraan gekoppelde bredere gevolgen voor het milieu alsook het streven naar een solide sociale basis voor iedereen treedt steeds meer naar de voorgrond. Vanuit dit perspectief formuleerde de Europese Unie (EU) in 2018 haar actieplan ‘Financing Sustainable Growth’ met als doel een klimaatneutraal Europa in 2050. Een belangrijke ambitie van de EU is een herverdeling van kapitaal naar duurzamere investeringen teneinde duurzame en inclusieve groei te realiseren en ook het verankeren van duurzaamheid in het risicobeheer (Europese Commissie, 8 maart 2018: Duurzame financiering: actieplan van de Commissie voor een groenere en schonere economie). Om verdere voortgang te bespoedigen, heeft de EU een pakket aan wettelijke maatregelen ontplooid, waaronder de EU Taxonomie Verordening en de ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ (de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation). 

Hier vindt u meer informatie over hoe wij maatschappelijke verantwoord beleggen, in lijn met de vereisten van de EU Taxonomie Verordening en de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Click here to read our SFDR entity level disclosure

Onze engagements 

Wij geloven dat we onze invloed en onze rol als betrokken aandeelhouder vergroten wanneer we actief en direct betrokken zijn bij de ondernemingen en fondsmanagers waarin we beleggen. We kiezen er bewust voor om de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin we investeren en met externe fondsmanagers. Deze dialoog, ofwel deze engagement, geeft ons de mogelijkheid om ondernemingen aan te moedigen om verbeteringen aan te brengen in het beleid en in praktijken waarin specifieke ESG-problemen zijn gesignaleerd.

 Klik hier om onze company engagement cases te bekijken

Sustainability & Impact team

Lees hier het Annual Stewardship and Responsible investment Report van het jaar 2021:

Megatrends - van Covid-19 tot klimaatverandering en van diversiteit tot digitalisering – zijn  onvermijdelijk bepalend voor de vragen die onze klanten aan ons stellen. De belangrijkste is natuurlijk of zij niet alleen een financieel rendement kunnen realiseren, maar ook positieve uitkomsten voor zowel de mens als onze planeet.

Lees onze Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen 2021

Verantwoord Beleggen Beleidsdocumenten & Publicaties

Onze propositie

Client Solutions

 

Ons Fiduciary Management & Client Solutions Team houdt in alle fases van het managerselectie- en monitoringproces rekening met ESG-aspecten: van de aanvankelijke shortlisting tot de due diligence en de monitoring nadat de manager is gecontracteerd.

We bieden een breed scala aan mogelijkheden om ESG-criteria te integreren.

Klik hier voor een overzicht van onze Fiduciaire aanpak en hoe wij ESG implementeren. 

BELEGGINGSSTRATEGIEËN

 

In ieder aspect van onze bedrijfsvoering is ons commitment helder: ons beleid is gericht op een stabiele outperformance op de lange termijn, waarbij de ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces zijn geïntegreerd. Als actieve aandeelhouder oefenen we onze invloed uit om positieve veranderingen in gang te zetten.

Klik hier voor een overzicht van onze strategieën met nadere toelichting op hun duurzaamheidsfocus. 

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox

Neem contact op

Nicholas Clapp
Loes Wingens
Lidia Berizzi

Focusing capital on the long term

FCLT Global