Fiduciair beheer en advies voor verzekeraars

Een integraal perspectief vanuit uw identiteit

Beleggen is geen doel op zich. Beleggingen moeten ten dienste staan van uw primaire activiteiten als verzekeraar. Wij begrijpen als geen ander dat de verschillen tussen bijvoorbeeld levensverzekeraars, schadeverzekeraars, zorgverzekeraars en uitvaartverzekeraars enorm groot zijn. Ze hebben daarmee een fundamentele impact op hoe beleggingen kunnen worden ingericht. Bovendien gelden meestal uiteenlopende stakeholder-belangen, nauw verbonden met uw identiteit, doelstellingen en omvang. Tot slot is het meer dan ooit essentieel om in uw beleggingsbeleid uiteenlopende dimensies te verbinden. Solvabiliteit, rendement en inzet van kapitaal staan daarbij centraal, maar ook het belang van bijvoorbeeld ESG-beleid is sterk toegenomen.

Langjarige ervaring

Na de start van de fiduciaire activiteiten in 2005 heeft Kempen zich ook specifiek gericht op dienstverlening aan verzekeraars. Sindsdien mochten wij verzekeraars met zeer uiteenlopende profielen als klant verwelkomen. In deze periode vervulde ons fiduciaire team voortdurend een proactieve rol. Zo anticipeerden wij actief op de introductie van Solvency II. Samen met onze klanten maakten wij in een actieve dialoog de reis vanaf het moment dat alleen de contouren van het Solvency II-raamwerk nog duidelijk waren. Dit raamwerk evolueert nog steeds en de dialoog is steeds breder en intensiever geworden. Ons team dat verzekeraars bedient, heeft veel ervaring. Die expertise is mede opgedaan bij grote verzekeraars en uitgebouwd door te specialiseren en gedurende een lange periode mét en vóór verzekeraars te werken.

“Ze zijn er altijd voor ons”

Partnerschap

De nauwe verwevenheid van beleggingen met de bedrijfsstrategie, en de vele invalshoeken die daarbij cruciaal zijn, maken dat fiduciaire dienstverlening een partnerschap moet zijn. Het is onze missie klanten optimaal te ondersteunen, zodat u ons ervaart als verlengstuk van uw organisatie. Bij Kempen houden we van korte communicatielijnen. Als uw fiduciair beheerder en adviseur zijn wij altijd beschikbaar en bereikbaar. Wij werken graag direct samen, in nauwe dialoog en afstemming met u én met uw collega’s van afdelingen als het Actuariaat en Financiën. Naast het beheren van uw portefeuille vervullen wij bijvoorbeeld ook een actieve sparring- en adviesrol wat betreft ALM/Balansmanagement, ORSA en kapitaalbeleid, maar ook bij strategische vraagstukken. Daarnaast wint ESG enorm aan belang. Hierbij is uw ambitie leidend. Gezamenlijk formuleren we realiseerbare plannen om ESG-beleid te integreren en solide resultaten te behalen.

EU Sustainability Regulation

Aandacht voor klimaatverandering, de daaraan gekoppelde bredere gevolgen voor het milieu alsook het streven naar een solide sociale basis voor iedereen treedt steeds meer naar de voorgrond. Vanuit dit perspectief formuleerde de Europese Unie (EU) in 2018 haar actieplan ‘Financing Sustainable Growth’ met als doel een klimaatneutraal Europa in 2050. Een belangrijke ambitie van de EU is een herverdeling van kapitaal naar duurzamere investeringen teneinde duurzame en inclusieve groei te realiseren en ook het verankeren van duurzaamheid in het risicobeheer (Europese Commissie, 8 maart 2018: Duurzame financiering: actieplan van de Commissie voor een groenere en schonere economie). Om verdere voortgang te bespoedigen, heeft de EU een pakket aan wettelijke maatregelen ontplooid, waaronder de EU Taxonomie Verordening en de ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ (de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation). 

Hier vindt u meer informatie over hoe wij maatschappelijke verantwoord beleggen, in lijn met de vereisten van de EU Taxonomie Verordening en de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

LEES VERDER OVER DE SFDR (ENGLISH)

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Het team

Marco van Rijn
Vincent van Antwerpen

News & Knowledge