Klantcase: Vermogen Pensioenfonds

Kempen wil maatwerk leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Om daarin te blijven slagen, zijn wij altijd op zoek naar innovaties, zoals nieuwe beleggingsmarkten, beleggingsproducten, initiatieven en samenwerkingen. Een mooi voorbeeld is de transitie naar een meer duurzame beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Het fonds hanteerde tot 2012 het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-beleid (MVB) van de toenmalige vermogensbeheerder. “Toen we op zoek gingen naar een andere vermogensbeheerder, wilden we een partij die ons kon ondersteunen op ESG-vlak”, zegt bestuurslid Frans van de Veen. “Dat werd Kempen. We namen in eerste instantie hun ESG-beleid over. Na een gezamenlijke bijeenkomst realiseerden we dat dat beleid niet het onze was. Uit een risicobereidheidsonderzoek bleek bovendien dat de helft van onze actieve deelnemers en tweederde van onze pensioengerechtigden duurzame beleggingen belangrijk vinden. Nu wisten we het zeker: we wilden een eigen ESG-beleid opstellen.”

In de jaren daarna kwam het pensioenfonds in samenspraak met Kempen tot een eigen MVB-beleid. Frans: “We hebben in onze beleggingsbeginselen benadrukt dat MVB een belangrijk uitgangspunt is voor ons. Het moet altijd een minimaal gelijkwaardig rendement opleveren, maar ook minder risico en betere ESG-resultaten.” Daarna werd het tijd voor de invulling. “We wilden met de beleggingen iets goeds doen voor de mensen en de wereld waarin zij leven. Per beleggingscategorie bekeken we samen met Kempen wat voor voortgang we konden maken op ESG-gebied. We kozen bijvoorbeeld bij de impactinvesteringen bewust voor de thema’s voeding, arbeid, klimaat en water.”

Het nieuwe MVB-beleid trad in het laatste kwartaal van 2017 in werking. Medio 2018 won het pensioenfonds de Pensioen Pro ESG-award voor zijn integrale en vooruitstrevende aanpak. “We bouwen al jaren aan een vermogen dat voldoende rendeert voor goede pensioenen, nu en in de toekomst”, reageert Frans. “Tegenwoordig zorgen we er ook voor dat dat vermogen op een goede manier bijdraagt aan de maatschappij en de wereld. Het winnen van de award sterkt ons in de gedachte dat we een juiste keuze hebben gemaakt.”

Het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf gaf Kempen aanleiding om nieuwe fondsen op te richten, waaronder de Kempen Global Impact Pool - met een focus op impact investing in de private sector - en Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V., gericht op beursgenoteerde Europese aandelen met een duidelijk duurzaam profiel. Kempen voerde de transitie voor het pensioenfonds kosteloos uit.