Fiduciair Management

Focus op kernactiviteiten

Kempen heeft een stevige ambitie in Fiduciair Management. Wij willen de beste, snelst groeiende en meest gespecialiseerde vermogensbeheerder zijn in de financiële wereld. Met onze hands-on aanpak hebben wij slechts één doel voor ogen: wij helpen u uitstekende beleggingsresultaten te realiseren, zodat u zich volledig kunt focussen op uw kernactiviteiten.

Goed doordachte beleggingsstrategieën

Dankzij onze open architectuur en de grote verscheidenheid aan beleggingsopties kunt u zelf kiezen welk portfolio het best past bij uw organisatie-identiteit en bij het risico dat u wilt nemen. U staat er daarbij uiteraard niet alleen voor. Wij doorlopen samen de stappen van het vermogensbeheerproces. De beleggingsspecialisten van Kempen vertalen onze visie op economie en markt in goed doordachte beleggingsstrategieën waarmee wij tot de wereldtop behoren.

Wij brengen die visie vervolgens in de praktijk door het gesprek aan te gaan over een breed palet aan strategische, financiële, maatschappelijke, milieu- en governance-onderwerpen (ESG). Bij Kempen zijn ESG-criteria vast onderdeel van het beleggingsproces. Onze portfoliomanagers nemen een diepte-analyse van ESG-data, -risico’s en -mogelijkheden altijd mee in de selectie en monitoring van bedrijven. Dat stelt ons in staat een zo goed mogelijke beleggingspropositie samen te stellen. Een propositie die uw verwachtingen overtreft en die uw vermogen optimaal beschermt

Continu verbeteren

Kempen overziet de totale beleggingsmarkt. Ons ervaren team van fiduciair managers - één van de grootste in Nederland - neemt dan ook geen genoegen met ‘standaard’ beleggingsoplossingen. Wij streven altijd naar de beste oplossing, zowel voor institutionele beleggers als voor private klanten. U mag ons altijd verantwoordelijk houden voor het behalen van uw beleggingsdoelstellingen. Sterker nog: dat verlangen wij van u. Het helpt ons om ons Fiduciair Management continu te verbeteren. Wij danken onze grote klanttevredenheid aan deze ondernemingsgeest en aan de kruisbestuiving tussen collega’s van diverse klantgroepen. Het maakt dat wij onze klanten door en door kennen. Iedereen is hier enorm gedreven om echt naar u te luisteren, zodat wij aantoonbaar het beste beleggingsproduct kunnen leveren. Zodat wij samen met u kunnen groeien. Het gonst hier, en dat blijft zo.

“Iedereen is hier enorm gedreven om echt naar u te luisteren”

De fiduciaire cirkel van ‘zeven’

Het vermogensbeheerproces van Kempen bestaat uit de volgende 7 stappen:FM 7 stappen
Stap 1: Organisatie & overtuigingen

Om het vermogensbeheerproces optimaal aan te laten sluiten bij de betreffende organisatie, willen wij een helder inzicht hebben in aspecten als visie en missie, governancestructuur en bestaande opvattingen op het vlak van beleggingen en beleggingsrisico’s.

Stap 2: Risicohouding & ambitie

Vervolgens stellen wij vast binnen welk beleggingskader en risicoprofiel wij met ons Fiduciair Management dienen te bewegen. Dat doen wij onder meer met behulp van een ALM-studie en een definitie van risicomaatstaven.

Stap 3: Strategisch beleid

Wij bepalen in nauw overleg hoe het strategisch beleggingsbeleid eruit komt te zien. Elementen die wij in deze stap meenemen, zijn onder meer het afdekkings-, liquiditeits- en ESG-beleid, evenals een beleggingscasus per beleggingscategorie.

Stap 4: Jaarlijks beleid

Op basis van het strategisch beleggingsbeleid stellen wij een beleggingsplan per jaar op, inclusief risicoscenario’s, ontwikkelingen in de economische omgeving en een evaluatie van bestaande en nieuwe beleggingscategorieën.

Stap 5: Portefeuilleconstructie & managerselectie

Het beleggingsplan vormt het fundament voor het samenstellen van de specifieke beleggingsportefeuille, het bepalen van de fondsmanagers-lijst, inclusief diverse ESG-varianten, en de managersselectie, -monitoring en -evaluatie.

Stap 6: Portefeuillemonitoring & - bijsturing

Na de initiële belegging monitoren wij alle fondsmanagers elk kwartaal op zes criteria: organisatie, strategie, portfolio, performance, ESG en Operations & Conditions. Desgewenst passen wij de beleggingsportefeuille aan en actualiseren wij de managersrestricties.

Stap 7: Administreren, rapporteren & verantwoorden

Ten slotte leggen wij het vermogensbeheerproces vast in financiële-, risico- en balansrapportages. Dat vormt een objectieve verantwoording van onze dienstverlening en biedt klanten inzicht in de resultaten van ons Fiduciair Management.

Klantcase Pensioenen

Nieuwsbrief Nu, Institutioneel

Onze downloads

2017, 15 december

Artikel Pensioen, Bestuur en Management

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team