Fiduciair Management

Focus op kernactiviteiten

Kempen heeft een stevige ambitie in Fiduciair Management en daarvan profiteren onze klanten. Wij bieden u specialistische dienstverlening, maatwerk en schaalvoordelen. Met onze hands-on aanpak hebben wij slechts één doel voor ogen: wij helpen u uitstekende beleggingsresultaten te realiseren, zodat u zich volledig kunt focussen op uw kernactiviteiten.

goed doordachte beleggingsportefeuilles


Dankzij onze open architectuur en de grote verscheidenheid aan beleggingsopties kunt u zelf kiezen welke portefeuille het best aansluit bij de identiteit van uw organisatie en bij het risico dat u wilt nemen. U staat er daarbij uiteraard niet alleen voor. Wij doorlopen samen de stappen van het vermogensbeheerproces. Uw adviseurs van Kempen helpen u een eigen beleid te maken en te formuleren dat past bij uw organisatie. Zij putten daarbij uit vele best practices.

Gezamenlijk zorgen we voor de invoering en naleving van uw beleid. Uw adviseurs vertalen uw en onze visie op economie en markten in goed doordachte beleggingsportefeuilles die passen bij uw uitgangspunten. Onze portfoliomanagers brengen die visie vervolgens in de praktijk door een zo efficiënt mogelijke beleggingspropositie samen te stellen: een propositie die uw verwachtingen overtreft en uw vermogen optimaal beschermt.

Continu verbeteren

Kempen overziet de totale beleggingsmarkt. Ons ervaren team van fiduciair managers - één van de grootste in Nederland - neemt dan ook geen genoegen met ‘standaard’ beleggingsoplossingen. Wij streven altijd naar de beste oplossing, zowel voor institutionele beleggers als voor private klanten. U mag ons altijd verantwoordelijk houden voor het behalen van uw beleggingsdoelstellingen. Sterker nog: dat verlangen wij van u. Het helpt ons om ons Fiduciair Management continu te verbeteren. Wij danken onze grote klanttevredenheid aan deze ondernemingsgeest en aan de kruisbestuiving tussen collega’s van diverse klantgroepen. Het maakt dat wij onze klanten door en door kennen. Wij zijn gedreven om echt naar u te luisteren. Daarmee kunnen wij aantoonbaar de beste dienstverlening leveren, zodat wij samen met u kunnen groeien.

De fiduciaire cirkel van ‘zeven’

Het vermogensbeheerproces van Kempen bestaat uit de volgende 7 stappen:
Stap 1: Organisatie & overtuigingen

Om het vermogensbeheerproces optimaal aan te laten sluiten bij uw organisatie, staat een goed begrip van uw visie en missie, governancestructuur en bestaande opvattingen op het vlak van beleggingen en beleggingsrisico’s centraal. Als daaraan behoefte is, adviseren wij hierover graag.

Stap 2: Risicohouding & ambitie

Vervolgens definiëren wij samen met u welk beleggingskader en risicoprofiel past bij uw organisatie. Dat doen wij onder meer met behulp van ALM-studies, risicoanalyse en het opstellen van crisisplannen.

Stap 3: Strategisch beleid

Wij ondersteunen u bij de totstandkoming van een meerjarig strategisch beleggingsbeleid. Hier komt uw risicohouding en ambitie samen met uw strategische uitgangspunten ten aanzien van uw risico-, liquiditeit- en ESG-beleid, evenals een beleggingscasus per beleggingscategorie. Dit gebeurt via studiedagen, workshops en presentaties door onze pensioenexperts.

Stap 4: Jaarlijks beleid

Op basis van het strategisch beleggingsbeleid begeleiden wij u bij de realisatie van een jaarlijks beleggingsplan. Hierbij komen verschillende invalshoeken samen om tot een passend beleid te komen, inclusief risicoscenario’s, ontwikkelingen in de economische omgeving en evaluaties van bestaande en nieuwe beleggingscategorieën. Wij zijn er trots op deze aanpak te blijven innoveren.

Stap 5: Portefeuilleconstructie & managerselectie

Het beleggingsplan vormt het fundament voor het samenstellen van de specifieke beleggingsportefeuille, het bepalen van de fondsmanagerslijst - inclusief diverse ESG-varianten - en de managerselectie, -monitoring en -evaluatie. Centraal hierin staan uw eigen uitgangspunten en uw beleggingscasussen in iedere categorie.

Stap 6: Portefeuillemonitoring & - bijsturing

Na de initiële belegging monitoren wij alle fondsmanagers doorlopend op zes criteria: organisatie, strategie, portfolio, performance, ESG en Operations & Conditions. Desgewenst passen wij de beleggingsportefeuille aan en actualiseren wij de managerrestricties.

Stap 7: Administreren, rapporteren & verantwoorden

Ten slotte leggen wij het vermogensbeheerproces vast in financiële-, risico- en balansrapportages. Dat vormt een objectieve verantwoording van onze dienstverlening en biedt klanten inzicht in de resultaten van ons Fiduciair Management.

 

Onze klanten: 

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Het team

Wilse Graveland
Kornelis Buursma
Robert Leenes