Defined Contribution

Streven naar duurzaam financieel rendement

Wij bewijzen onze integrale fiduciaire beleggingskracht al jarenlang voor premiepensioeninstellingen, pensioenfondsen en het Algemeen Pensioenfonds. Dat ziet u bijvoorbeeld duidelijk terug in onze DC-oplossingen. Wij selecteren alleen specialistische beleggingsfondsen die voldoen aan onze strenge criteria. Daarbij letten wij uiteraard op de kosten van de fondsen, maar vooral ook op de criteria voor Environment, Social en Governance (ESG). Voor Kempen gaat dat hand in hand met het streven naar financieel rendement. Als fondsen of onderliggende bedrijven niet (meer) voldoen aan onze eisen, dan gaan wij het gesprek met ze aan. Realiseren ze daarna geen verbeteringen, dan kunnen wij ze uitsluiten. Die garantie geven wij u, want wij laten ons nooit leiden door de waan van de dag en door successen op de korte termijn. Wij spreiden uw beleggingsportefeuille zoveel mogelijk, zodat wij uw doelen - en die van uw deelnemers - helpen waarmaken.  

Life cycle-beleggen met verschillende risicoprofielen

Zelfs in onrustige tijden kunt u voor uw deelnemers bouwen aan een toekomstvast pensioen. Wij beleggen namelijk volgens het life cycle-principe. Afhankelijk van de leeftijd van uw deelnemers beleggen wij de pensioenpremies in een mix van meer en minder risicovolle beleggingen. Wij passen die beleggingsmix automatisch aan als een deelnemer ouder wordt, zodat het beleggingsrisico geleidelijk afneemt naarmate de pensioendatum dichterbij komt.

Omdat niet iedereen dezelfde risicobereidheid heeft, bieden wij drie standaard life cycles aan met verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief. Wij houden daarbij rekening met de wens van deelnemers om wel of niet door te beleggen na de pensioendatum. Voor de invulling van de drie life cycles maken wij gebruik van profielfondsen met allemaal een ander risicoprofiel. Van gedwongen winkelnering is daarbij geen sprake. De meeste beleggingsfondsen zijn van andere aanbieders dan Kempen. Op basis van een uitgebreid selectieproces selecteren onze specialisten wereldwijd beleggingsfondsen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij ons niet beperken tot het aanbod van één organisatie. In het beleggingsbeleid richten wij ons in eerste instantie op de beste passieve fondsen die de index volgen, want onze ambitie is helder: wij bouwen mét u aan een toekomstvast pensioen voor al uw deelnemers.

“Wij laten ons nooit leiden door de waan van de dag en successen op de korte termijn”

Nieuwsbrief Nu, Institutioneel

Onze downloads

2017, 15 december

Artikel Pensioen, Bestuur en Management

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team