Toezicht Kempen Capital Management

Op 31 december 2022 is de juridische naam van Kempen Capital Management N.V. gewijzigd in Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. Deze pagina (en eventuele andere uitingen namens Kempen Capital Management N.V.) zal worden bijgewerkt met de nieuwe naam zodra praktisch mogelijk. Inmiddels dienen alle verwijzingen naar Kempen Capital Management N.V. te worden gelezen als verwijzingen naar Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. Voor alle duidelijkheid: Alleen de juridische naam is gewijzigd, maar de rechtspersoon en KvK-nummer (33181992) zijn niet gewijzigd.

Kempen Capital Management is een 100%-dochteronderneming van Van Lanschot Kempen N.V. en heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Meer informatie over Kempen Capital Management vindt u in onderstaande documenten:
 
 

Inschrijving nevenvestiging KEmpen Capital Management Parijs     

 
De documenten zijn eveneens kosteloos op te vragen via onderstaand adres:
Kempen Capital Management N.V.
Product Management
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Postbus 75666
1070 AR Amsterdam