Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO-beleid

Verantwoord en duurzaam ondernemerschap past bij de waarden van Kempen en de manier waarop we ondernemen. We willen ook op lange termijn van toegevoegde waarde zijn voor onze werknemers, klanten en de maatschappij en het milieu waar we deel van uitmaken. Binnen onze organisatie nemen we natuurlijk ook initiatieven. Dat zijn vaak initiatieven die vanuit de medewerkers zelf komen. 

De basis van ons MVO-beleid ligt in de permanente dialoog met al onze belanghebbenden (stakeholders). Kempen streeft er nadrukkelijk naar dat de organisatie financiële doelen realiseert in goede harmonie met alle belanghebbenden. Het beleid sluit nauw aan bij dat van ons moederbedrijf Van Lanschot Kempen.
Structuur: vier aandachtsgebieden

Om een structurele en consistente MVO-aanpak te garanderen heeft Kempen deze opgesplitst in vier aandachtsgebieden:

  • MVO in de kernactiviteiten (asset management, securities, corporate finance, investments)
  • HR en duurzaamheidsbeleid (beleid Human Resources)
  • Milieuzorg en inkoop (ons kantoor: altijd de groene keus)
  • Maatschappelijke omgeving (ondersteuning van maatschappelijke projecten, donaties, vrijwilligerswerk)

Kempen wil de komende jaren op alle vier de aandachtsgebieden vooruitgang boeken.

MVO in de kernactiviteiten

De kernactiviteiten van Kempen vormen samen een van de pijlers onder het MVO-beleid van de organisatie. Onze kernactiviteiten zijn beleggen, effectenhandel, corporate finance en investments. In algemene zin geldt dat wij deze activiteiten maatschappelijk verantwoord willen uitvoeren. Zo spannen wij ons in om producten te leveren die eenvoudig te begrijpen zijn en een transparante prijsopbouw kennen. Daarnaast laten wij ons niet in met ondernemingen die bijvoorbeeld betrokken zijn bij controversiële wapens (clusterbommen etc.) of die stelselmatig mensenrechten schenden. Maar ook nemen wij bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheid bij het aantrekken van gelden door te onderzoeken wat de herkomst van deze gelden is. In het customer due diligence-beleid is dit een vast onderdeel.  

Beleggen

Of het nu gaat om gespecialiseerde producten of klantportefeuilles, voor Kempen Capital Management staat het financiële resultaat voorop. Tegelijkertijd zien wij dat de roep om inhoudelijke verantwoording van de behaalde resultaten steeds luider klinkt. De wijze waarop resultaten tot stand komen, dient te voldoen aan criteria op het gebied van milieubeleid, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. De afkorting ESG, Environmental, Social and Governance wordt vaak gebruikt om deze criteria te omschrijven.
Lees meer 

Securities

Kempen is net zo oud als de effectenbeurs aan het beursplein in Amsterdam (sinds 1903). Onze dienstverlening stopt al lang niet meer bij de grens; wij bedienen cliënten van over heel de wereld, variërend van vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars tot hedge funds, waaronder nagenoeg alle grootste institutionele beleggers wereldwijd. In onze niches behoort Kempen tot de top van de internationale effectenhandel. Die positie stelt ons staat ons maatschappelijk verantwoord ondernemen actief in te zetten.

Lees meer

Corporate finance

Kempen is een van de grootste en meest toonaangevende organisaties in Nederland op het gebied van fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties en debt advisory services. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat aan de basis van deze activiteiten. Bovendien vormt het ondersteunen van bedrijven die zich bezighouden met cleantech een van de kernactiviteiten van deze business unit.

Lees meer

HR en duurzaamheidsbeleid

Uitgangspunt

De ambitie van Kempen is om, binnen onze disciplines, een speler van wereldklasse te zijn en duurzaam relaties met onze cliënten te onderhouden. Zonder de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers kan Kempen die ambities niet verwezenlijken.
Het duurzaamheidsbeleid van HR is erop gericht dat onze medewerkers in een stimulerende, gelijkwaardige en respectvolle werkomgeving in staat gesteld worden om goed te kunnen presteren. Op deze manier dragen zij in grote mate bij aan het succes van onze organisatie.

Speerpunten

Het HR duurzaamheidsbeleid bevat een uitgebreid aantal onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed. De volgende speerpunten zijn vastgesteld:

Opleiding en ontwikkeling
Door gerichte opleiding en training worden medewerkers ondersteund bij het bieden van kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Het stellen en behalen van ontwikkelingsdoelen draagt hier nog verder aan bij. Het individuele ontwikkelingsplan is hierbij een belangrijk instrument.

Leiderschap en cultuur
De values van Kempen vormen de basis voor onze samenwerking – intern en extern. Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldrol. Werken met de values als kader en toetssteen zorgt voor een stimulerende en vertrouwde werkomgeving en draagt zo bij aan het succes van Kempen.
 
Omgevingsbewustzijn
Ook voor HR zaken geldt dat deze impact kunnen hebben op onze leefomgeving (vervoer, gebruik papier). Er wordt doorgaand gezocht naar manieren waarop we deze impact zo gering mogelijk kunnen maken. 

Voor bovengenoemde speerpunten worden door HR, leidinggevenden en medewerkers instrumenten ingezet die zorgen voor monitoring van het duurzaam HR beleid.

Milieuzorg en inkoop

Ons kantoor: Altijd de groene keus

Bij alles wat we doen in ons kantoor, maken we de groene keus. Dat geldt bijvoorbeeld voor de keuze van onze printers en de stroom die we afnemen, maar ook voor de keuze van onze werkplek en de manier waarop we die inrichten.

Duurzaam gebouw

Kempen is gehuisvest in de E-toren van het WTC aan de Amsterdamse Zuidas.  Als eerste kantoorgebouw in Nederland beschikt dit pand sinds september 2011 over het BREEAM-NL certificaat voor Bestaande Bouw en Gebruik. Al bij de bouw van het pand in 2001, eigendom van  ING Real Estate, is nagedacht over de manier waarop het pand zo groen mogelijk gemaakt kon worden.
Het gebouw en het beheer ervan zijn nu volgens objectieve criteria als duurzaam beoordeeld. Op alle punten is het gebouw doorgelicht, van het klimaatbeheer tot en met de informatieoverdracht voor onderhoudstechnici en gebruikers van het gebouw. Kempen heeft een actieve bijdrage geleverd aan de certificering. Het certificaat werd uitgereikt door de Dutch Green Building Council.

Energiezuinig

Ons kantoorgebouw heeft een A-energielabel, wat aangeeft dat het zeer energiezuinig is. De energie die we gebruiken, is afkomstig van groene stroom. Ook bij het inkoopbeleid wordt altijd de groene keus gemaakt; we kopen het liefst in bij duurzame leveranciers. Medewerkers van Kempen werken zoveel mogelijk in een paperless office. Als we printen, doen we dat op recycled papier in multifunctionele printers waar geen toner meer aan te pas komt. Ons afval wordt direct op de werkplek gescheiden. Kempen is hiervoor een samenwerking aangegaan met het bedrijf  EcoSmart, dat duurzame en efficiënte systemen biedt om afval te beheren.

Bereikbaarheid

Tot 2002 was Kempen gehuisvest in een pand aan de Herengracht; in het hart van Amsterdam, maar voor onze klanten met de auto moeilijk te bereiken. Bij de keuze van het nieuwe gebouw aan de Zuidas was de locatie dan ook doorslaggevend: pal aan de ring en bij station Zuid WTC. Kempen stimuleert haar medewerkers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen door een OV Jaarkaart te verstrekken. Wie met de fiets komt, kan zijn fiets in de bewaakte stalling zetten. We proberen het aantal leaseauto’s zo beperkt mogelijk te houden. 
 

Maatschappelijke omgeving

Verantwoord en duurzaam ondernemerschap past bij de waarden van Kempen en de manier waarop we ondernemen. We willen ook op lange termijn van toegevoegde waarde zijn voor onze werknemers, klanten en de maatschappij en het milieu waar we deel van uitmaken. Binnen onze organisatie nemen we natuurlijk ook initiatieven. Dat zijn vrijwel altijd initiatieven die vanuit de medewerkers zelf komen. 

Zo heeft een groep medewerkers een zogenaamde sociale onderneming gestart waarmee medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om zich gezamenlijk in te zetten voor goede doelen en maatschappelijke organisaties en iets te doen voor de samenleving. Deze sociale onderneming dient als platform waar medewerkers hun ideeën kunnen delen en zich kunnen aanmelden voor maatschappelijke projecten en goede doelen. Kempen werkt hierin onder meer samen met de Stichting Zingeving Zuidas.

Kempen heeft onder meer Amsterdamse scholieren van stichting Giving Back (www.givingback.nl) via een beleggingsspel wegwijs gemaakt in de wereld van geld en beleggen. Ook heeft een voetbalteam van Kempen meegedaan aan een straatvoetbaltoernooi van young professionals van bedrijven rondom de Zuidas en leerlingen uit Amsterdam Slotervaart, en hebben werknemers een Sinterklaasmiddag gehouden in een Blijf van mijn Lijf Huis.
In 2012 is Kempen partner geworden van JINC. Het partnerschap met JINC houdt in dat Kempen deelneemt aan projecten voor leerlingen zoals bliksemstages en trainingen. Daarnaast is Kempen als partner onderdeel van een netwerk van ruim honderd bedrijven en instellingen die zich hebben verbonden aan JINC.