Toezicht Kempen & Co

Kempen & Co staat als beleggingsonderneming onder toezicht van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten en is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).. Kempen & Co is een dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V (‘Van Lanschot’). Van Lanschot staat als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (‘DNB’) en is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 Wft. Van Lanschot is tevens als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM. Kempen & Co is geregistreerd onder nummer 34186722 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en is statutair gevestigd te Amsterdam.