Toezicht Kempen Bewaarder

 

Kempen Bewaarder N.V.

Statuten Kempen Bewaarder N.V. 
Uittreksel Kamer van Koophandel Kempen Bewaarder N.V. 

 Jaarverslag 2016 Kempen Bewaarder N.V. 

Jaarverslag 2015 Kempen Bewaarder N.V. 
Jaarverslag 2014 Kempen Bewaarder N.V. 
Jaarverslag 2013 Kempen Bewaarder N.V. 
Jaarverslag 2012 Kempen Bewaarder N.V.
Jaarverslag 2011 Kempen Bewaarder N.V. 

Jaarverslag 2010 Kempen Bewaarder N.V.

Jaarverslag 2009 Kempen Bewaarder N.V. 

Jaarverslag 2008 Kempen Bewaarder N.V. 
Kempen Administratiekantoren

Statuten  

Administratiekantoor Beleggingsfonds De Zonnewijser B.V.  
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen B.V.  
Administratiekantoor Kempen European Property Fundamental Index Fund B.V.  
Administratiekantoor Kempen Global Property Fundamental Index Fund B.V.  
Administratiekantoor Kempen Oranje Participaties Primo B.V. 
Administratiekantoor Kempen Oranje Participaties B.V. 
Administratiekantoor  Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.

Uittreksels Kamer van Koophandel  

Administratiekantoor Beleggingsfonds De Zonnewijser B.V.  
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen B.V.  
Administratiekantoor Kempen European Property Fundamental Index Fund B.V.   
Administratiekantoor Kempen Global Property Fundamental Index Fund B.V. 
Administratiekantoor Kempen Oranje Participaties Primo B.V. 
Administratiekantoor Kempen Oranje Participaties B.V. 
Administratiekantoor  Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.

De documenten zijn tevens kosteloos op te vragen via onderstaand adres:
Kempen Capital Management N.V.
Product Management
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Postbus 75666
1070 AR Amsterdam