Over Kempen

Kempen & Co en Kempen Capital Management zijn sinds 2007 onderdeel van Van Lanschot Kempen.

Kempen & Co, onze merchant bank, voert activiteiten uit op het gebied van onder meer corporate finance en securities. Voor onze klanten richten wij ons op een aantal internationale kernsectoren, zoals real estate en lifesciences. Klanten kiezen voor ons vanwege ons onafhankelijke advies, onze diepe sectorkennis en onze resultaatgerichte aanpak.

Kempen Capital Management, onze asset manager, is een gespecialiseerde vermogensbeheerder die uitblinkt in een aantal geselecteerde niches. Wij streven als langetermijn-steward groei na voor onze klanten via het behalen van uitstekende beleggingsresultaten.

De organisatie is opgericht in 1903 door de Rotterdammer Arines Kempen en zijn jongere vennoot Martinus de Lange ('& Co'). Kempen vertrok al in augustus 1914 uit het bedrijf (pensioen). De Lange bleef in het bedrijf en werd opgevolgd door zijn zoon, die tot 1967 het bedrijf leidde.

Corporate governance

Voor de corporate governance van de Merchant Bank (Corporate Finance en Securities) verwijzen we u graag door naar de website van Van Lanschot Kempen.   

Toezicht
Via onderstaande links vindt u aanvullende informatie over het toezicht en de toezichtswetgeving die van toepassing zijn op Kempen Capital Management en Kempen Bewaarder: 

Compliance

Kempen vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Die rol kan slechts optimaal worden vervuld als in de samenleving, bij klanten en relaties en bij alle overige ‘stakeholders’ het vertrouwen bestaat dat binnen Kempen professionaliteit en integriteit de norm zijn. Kempen acht het naleven en handhaven van deze normen van fundamenteel belang. 

Deze Gedragscode geldt voor geheel Van Lanschot Kempen, dat wil zeggen voor alle medewerkers van Van Lanschot Kempen NV en Kempen Capital Management NV en hun (buitenlandse) dochtermaatschappijen en bijkantoren. Voor aanvullende informatie over onze gedragscode verwijzen we u door naar de website van Van Lanschot Kempen.

Hieronder vindt u verdere informatie over hoe Kempen bepaalde wet- en regelgeving naleeft die specifiek van toepassing is op enkele van haar producten en diensten.

COMPLIANCE KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT

COMPLIANCE KEMPEN & CO SECURITIES

Beloningsbeleid

In 2015 is het nieuwe beloningsbeleid voor de Van Lanschot Kempen Groep (inclusief Kempen en Kempen Capital Management) geïmplementeerd in overeenstemming met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het Beloningsbeleid Identified Staff en het beloningsbeleid KCM maken onderdeel uit van het beloningsbeleid voor de Van Lanschot Kempen Groep.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lees meer over: