Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing - Class BN

Profiel

Het Fonds beoogt op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het Fonds belegt, wereldwijd in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens de analyse van de Beheerder onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog) dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in hoogrendementsschuldbewijzen en in opkomende markten zijn toegestaan. De valutaposities in Amerikaanse dollar, Hong-Kong dollar, Japanse yen, Zwitserse frank en Britse pond worden zoveel mogelijk afgedekt naar de euro.

Het Fonds kan liquiditeiten en deposito's aanhouden luidend in euro en vreemde valuta's. Daarnaast kan het Fonds ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer.

Beheerteam

Najib Nakad, Mark Kwakkenbos

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,1 %
3 maanden 3,3 %
Dit jaar 3,1 %
2021 -0,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 77,92 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 77,92 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
75.838 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 972,79 05-07-2022
Transactieprijs i
EUR 980,52 29-06-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 53
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

Financiële markten
In mei steeg het Vermogensfonds Value Investing met 1,1%. Het rendement voor 2022 komt daarmee op 3,2%. De MSCI World Value Index ex-USA realiseerde een plus van 1,7% in mei. De iBoxx EUR High Yield Index, die het risico van het obligatiestuk van de portefeuille het best representeert, realiseerde zijn eerste positieve maand in 2022 met een plus van 0,6%.

Onzekerheid over de economische vooruitzichten leidde ook afgelopen maand tot verhoogde volatiliteit op de financiële markten. Zowel aandelen- als obligatiekoersen gingen in eerste instantie verder naar beneden en de risico-opslagen stegen. De meeste pijn zat deze keer niet alleen bij de leeglopende bubbel bij IT-gerelateerde bedrijven. Grote retailers in de VS zoals Walmart, Target en Abercrombie & Fitch beginnen inmiddels economische tegenwind te voelen. Een stevig herstel in de laatste week van de maand zorgde er voor dat de schade hersteld werd waardoor de beweging over de maand mei per saldo beperkt bleef. De technologiesector stond nog wel onder druk, zo sloot de NASDAQ de maand nog steeds af met een min van 2% na eerder in de maand op een min van 8% te hebben gestaan.

De reden voor het herstel tegen het eind van mei had waarschijnlijk te maken met verwachtingen in de markt dat de Amerikaanse centrale bank iets minder agressief te werk zal gaan. De zorgen in de markt over inflatie namen wat af gedurende de tweede helft van de maand wat heeft geleid tot de aangepaste verwachtingen ten aanzien van de FED. Wat verder opviel was dat de rente in de VS licht terugliep in mei, terwijl de rente in Europa verder steeg. De voorzitter van de ECB publiceerde halverwege mei een blogpost waaruit duidelijk werd dat de centrale bank de rente sneller zal verhogen dan tot nog toe werd verwacht. Zoals het er nu naar uitziet zal de ECB haar basisrente voor het eind van het jaar boven nul brengen, voor het eerst sinds 2012. Dit betekent ook dat naar verwachting de Nederlandse banken nog voor het eind van het jaar de negatieve rente op deposito’s zullen kunnen afschaffen.

Dole en Sparebanke Vest aan de portefeuille toegevoegd
Dole is wereldwijd de grootste distributeur van fruit en komt voort uit het samengaan van het Ierse Total Produce en het Amerikaanse Dole. Het afgelopen jaar heeft de onderneming last gehad van een Lysteria besmetting bij één van zijn bedrijfsonderdelen (Fresh Vegetables) en heeft hierdoor veel extra kosten moeten maken. Dit wordt nog eens versterkt door de algemene inflatie en de kosten voor transport die sterk zijn opgelopen. Inmiddels zijn de fabrieken in de Fresh Vegetables weer succesvol opgestart en worden kostenstijgingen doorberekend aan klanten. In 2022 zal de winst nog wat onder druk liggen, maar in 2023 verwachten wij een normalisatie van de winstgevendheid. De huidige waardering houdt hier onvoldoende rekening mee.

In de financiële sector is de positie in Ageas verkleind en is de positie in Phoenix Group holdings opgehoogd en het Noorse Sparebanke Vest nieuw aan de portefeuille toegevoegd. Sparebanke Vest is een Noorse bank met een zeer efficiënte kostenbasis en aantrekkelijke groei van het leningenboek. Phoenix Group holdings hebben we na een gesprek met het management weer opgehoogd. De kasstromen vanuit het gesloten verzekeringsboek dekken voor een zeer lange tijd de aantrekkelijke dividenduitkeringen. Het nadeel is echter dat de kasstromen vanuit een gesloten verzekeringsboek over tijd afnemen. Interessant is het dan ook dat voor het eerst de toenemende inkomsten vanuit de nieuwe producten deze daling compenseren. Voor de komende jaren is het dan ook de verwachting dat het dividendrendement van ruim 7,5% verder kan oplopen.

AIB en BOA Offshore presteren sterk
Het Belgische KBC en de Britse Ulster Bank (onderdeel van Natwest, het voormalige RBS) hebben in 2021 besloten hun activiteiten in Ierland stop te zetten. Naast lagere concurrentie in de toekomst is AIB met zijn solide balans in de positie om tegen aantrekkelijke voorwaarden leningenboeken over te nemen. Zo werd afgelopen week bekend dat het de leningen van 47.000 klanten van Ulster Bank overneemt. Hierdoor zal AIB zijn rendementsdoelstellingen versneld kunnen realiseren en dit gaat gepaard met een hogere aandelenkoers.

BOA Offshore levert boten aan de olie en gasindustrie en voor de installatie van windmolens. Na een aantal zeer moeizame jaren neemt de vraag door de gestegen olieprijs weer toe. Dit heeft een positief effect op de tarieven die BOA kan rekenen en de verwachting is dat de winstgevendheid van het bedrijf substantieel zal verbeteren. De obligaties van BOA noteerden fors onder de nominale waarde en profiteerden van deze verbeterde vooruitzichten. Daarnaast geven makelaars in fysieke boten en platformen aan dat ze in hun carrière niet eerder zulke omstandigheden hebben meegemaakt, iets waar de koers van deze positie nog onvoldoende rekening mee houdt.

Genel en ABN AMRO Bank leveren meest negatieve bijdrage
Het Britse Genel is een olieproducent met olievelden in Koerdistan. De laatste kwartalen heeft de koers sterk gepresteerd vanwege de gestegen olieprijs. Afgelopen maand werd echter bekend dat de boringen bij een deel van het zogenaamde Sarta-olieveld niet succesvol waren. Dit betekent dat Genel de komende jaren waarschijnlijk minder olie zal gaan produceren, terwijl de verwachting was dat Sarta deze daling zou gaan opvangen. De koers viel hierdoor in de afgelopen maand terug.

ABN Amro Bank rapporteerde in mei de resultaten over het eerste kwartaal van 2022. Verraste het vorige keer nog met teleurstellende berichten omtrent de renteinkomsten, dit keer waren de sterker opgelopen kosten reden voor een koersdaling. De verwachting is echter nog steeds dat de rente-inkomsten uiteindelijk, weliswaar met een vertraging, stevig zullen toenemen en het management houdt nog steeds vast aan zijn kostendoelstelling voor 2024. Op basis van deze verwachting zijn de aandelen aantrekkelijk geprijsd en houden we ze aan in de portefeuille.

Verwachtingen
In mei zette de correctie van de waardering van veel groei (technologie) bedrijven zich voort. Het lijkt erop dat de hype rond dit type bedrijf voorbij is en dat beleggers zich gaan afvragen of de hoge waarderingen wel terecht zijn waarbij de sterk gestegen rente in combinatie met de afgenomen groeiverwachtingen de katalysator lijkt te zijn. Daarbij komt dat de bedrijven die specifiek van de pandemie profiteerden niet in staat blijken om die prestaties te kunnen doortrekken. Opvallend is ook dat de obligaties van dergelijke ondernemingen in sommige gevallen fors zijn gedaald en dat vreemd vermogen verschaffers een duidelijk hogere risicopremie wensen te ontvangen. Bij herfinancieringen of het aangaan van nieuwe leningen zal hierdoor in de toekomst beduidend meer rente moeten worden betaald.

Ondanks deze forse correcties is het waarderingsverschil nog steeds groot tussen waarde- en groeiaandelen, maar wel krimpende. Wat opvalt is dat waarde-aandelen - en onze portefeuille in het bijzonder – zeer aantrekkelijk gewaardeerd blijven. Zo is de koers/winstverhouding van onze portefeuille, gebaseerd op de taxaties voor 2022, nog altijd onder de 10. Gezien de renteontwikkelingen is het onze verwachting dat dit waarderingsverschil in de komende periode verder zal afnemen.

Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,1 %
3 maanden 3,3 %
Dit jaar 3,1 %
2021 -0,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor de eerste dividenduitkering in 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-05-2022)

17,2 %
Verenigd Koninkrijk
17,0 %
Nederland
15,7 %
Cayman Islands
8,9 %
Ierland
6,1 %
Bermuda
4,7 %
Oostenrijk
3,7 %
Cash
3,5 %
Verenigde Staten
3,1 %
Chili
3,1 %
Frankrijk
2,5 %
Zwitserland
2,4 %
Noorwegen
1,8 %
Duitsland
1,6 %
België
1,3 %
EURO
1,1 %
Hong Kong
1,1 %
China
5,4 %
Overig
Totaal
100 %

Top 7 belangen (31-05-2022)

3,3 %
Aegon
3,2 %
Genel Energy
3,1 %
CIA Cervecerias Unidas
3,1 %
Sanofi
3,0 %
Mitie Group
2,9 %
Hibernia REIT
2,9 %
Vodafone Group
Totaal
21,7 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

12,8 %
Industr. Goederen & Diensten
11,6 %
Voeding & Drank
10,0 %
Verzekeringen
9,5 %
Banken
7,6 %
Pers. & Huish. Goederen
7,4 %
Telecommunicatie
6,2 %
Vastgoed
5,6 %
Gezondheidszorg
4,8 %
Constructie & Materialen
4,2 %
Reizen & Vrije Tijd
4,2 %
Bedrijfsleven
3,2 %
Olie & Gas
2,3 %
Autos & Onderdelen
2,2 %
Financiele Instellingen
2,1 %
Obligaties Hoog Rendement
1,7 %
Chemie
1,1 %
Obligaties met Onderpand
3,7 %
Overig
Totaal
100 %
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,880 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,98 %
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
05-03-2021
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch eigenaar Kempen AIF BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL00150009U4
Dit fonds is alleen toegankelijk voor orders via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.