Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing - Class BN

Profiel

Het Fonds beoogt op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het Fonds belegt, wereldwijd in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens de analyse van de Beheerder onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog) dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in hoogrendementsschuldbewijzen en in opkomende markten zijn toegestaan. De valutaposities in Amerikaanse dollar, Hong-Kong dollar, Japanse yen, Zwitserse frank en Britse pond worden zoveel mogelijk afgedekt naar de euro.

Het Fonds kan liquiditeiten en deposito's aanhouden luidend in euro en vreemde valuta's. Daarnaast kan het Fonds ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer.

Beheerteam

Najib Nakad, Mark Kwakkenbos

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 6,1 %
3 maanden -3,9 %
Dit jaar -3,9 %
2021 -0,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -4,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i -3,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 68,75 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 68,75 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
71.778 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.038,11 07-12-2022
Transactieprijs i
EUR 1.030,94 06-12-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 57
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-10-2022

Financiële markten
In oktober steeg het Vermogensfonds Value Investing met 6,1%. Het rendement voor 2022 komt daarmee op -3,9%. De MSCI World Value Index ex-USA realiseerde een plus van 6,0% in oktober. De Iboxx EUR High Yield Index, die het risico van het obligatiestuk van de portefeuille het best representeert, realiseerde in oktober een rendement van plus 1,9%.

De onzekerheden over inflatie, de benodigde renteverhogingen van centrale banken en de effecten op de economie verminderden ietwat in oktober, maar blijven wel de dominante factoren die de beurs bepalen. In Europa namen de zorgen over de kosten van de energievoorziening voor deze winter ook af. Beurzen wereldwijd herstelden daarom in oktober zonder dat de negatieve ondertoon verdween. Veel commentatoren zijn in ieder geval voor de korte termijn voorzichtig of zelfs negatief totdat meer duidelijkheid is over wanneer de centrale banken klaar zijn.

De verwachtingen voor de piek in de beleidsrentes van de centrale banken zijn in oktober wel gemiddeld iets verder opgelopen waarbij de paniek in het Verenigd Koninkrijk verdween. Voor de eurozone wordt momenteel de piek in beleidsrente op 2,8% verwacht (ongewijzigd). In de Verenigde Staten ligt dat op ongeveer 5% (+0,5%) en in het Verenigd Koninkrijk op 4,8% (-1,0%).

Het niet verder verslechteren van deze verwachtingen, en de normalisatie in het Verenigd Koninkrijk, zorgden ervoor dat oktober een prima maand is geworden waarin een belangrijk deel van de verliezen van september goedgemaakt werden.

De sectorrendementen in Europa in oktober reflecteren ook de opluchting. Zo waren er geen dalers (!) en de grootste stijgingen waren terug te zien in de sectoren toerisme en industrie. De energiesector maakte ook een sterke maand door.

Macro-economische onzekerheid biedt aantrekkelijke kansen
De onzekerheid omtrent de macro-economische ontwikkelingen heeft in specifieke sectoren en ondernemingen tot zeer sterke koersdalingen geleid. Dit zien we zowel bij de aandelen als de obligaties van deze ondernemingen. Van deze koersdalingen hebben we gebruikgemaakt om nieuwe posities aan te kopen of bestaande posities verder uit te breiden. Zo zijn de obligaties van Synthomer en Asos en de aandelen van ASR aangekocht en zijn de posities in Signify, Brilliance en Sparebanken Vest opgehoogd.

3,875% Synthomer 2025
Afgelopen maand schreven we reeds over de teleurstellende ontwikkelingen bij Synthomer. Na de overname van Adhesives Technologies in de Verenigde Staten is er veel schuld opgenomen. Nu met de economische vertraging en de (tijdelijk) dalende winstgevendheid in een belangrijke divisie twijfelen aandeelhouders over de houdbaarheid van dit schuldniveau. Tijdens de Capital Markets Day heeft het management echter een duidelijk plan gepresenteerd om de schuld in de komende periode te verlagen. Verkopen van bedrijfsonderdelen is hier een belangrijk onderdeel van. Belangrijk is dat de banken eveneens hun steun hebben uitgesproken en meer financiële ruimte hebben verstrekt. Niet alleen de aandelen zijn in waarde gedaald, maar ook de obligaties van Synthomer. Inmiddels worden deze obligaties verhandeld op een rendement van 11% per jaar. Gezien de aantrekkelijke bezittingen van Synthomer en het duidelijke plan van het management, zien wij dit als een uitermate aantrekkelijk rendement en hebben de obligaties aan de portefeuille toegevoegd.

0,75% Asos 2026
De macro-economische uitdagingen en dan in het bijzonder de hogere energiekosten en het dalende consumentenvertrouwen, hebben invloed op de omzet van retailers. Ook de online verkopers van kleding, zoals ASOS, merken dit in hun resultaten. Het afgelopen jaar werd er dan ook een verlies geleden en nam de kaspositie van de onderneming sterk af door de opbouw van voorraden. De koers van de obligatie is hierdoor aanzienlijk gedaald en biedt een jaarlijks rendement van circa 13%. Op basis van de goede marktpositie in het Verenigd Koninkrijk, de kaspositie en de aandeelhoudersstructuur is het onze verwachting dat ASOS aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Deze obligaties zijn afgelopen maand dan ook aan de portefeuille toegevoegd.

ASR Nederland
Afgelopen maand maakten ASR Nederland en Aegon bekend dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon zal overnemen. Hiermee wordt een leidende Nederlandse verzekeraar gecreëerd en kunnen er significante synergievoordelen worden behaald. Voor zowel Aegon als ASR is dit een aantrekkelijke transactie. Naast een reeds aanwezige positie in Aegon is ook ASR in de portefeuille opgenomen. De transactie is gefinancierd door de aandelen Ageas, die door hun blootstelling aan China een groter risico kennen, te verkopen.

Signify
Signify verwacht eveneens dat de omzet in het vierde kwartaal onder druk komt te staan. Volgens onze analyse hebben de aandelen echter wel een zeer negatief scenario ingeprijsd en is van de koersdaling gebruikgemaakt om de positie op te hogen.

Brilliance
De aandelen Brilliance zijn door onregelmatigheden in de boekhouding voor een langere periode suspended geweest. Dit betekent dat er niet kon worden gehandeld alvorens de boekhouding in orde is gemaakt en uitvoerig gecontroleerd door een forensisch accountant. Dit is inmiddels afgerond en er is gebleken dat de onderneming onrechtmatig bepaalde garanties had afgegeven ter ondersteuning van de moedermaatschappij. Bij het hervatten van de handel daalden de aandelen hierdoor fors. Dit heeft echter meer te maken met het gebrek aan vertrouwen dan aan de bezittingen van het bedrijf. Brilliance was voorheen de 50% partner in een joint venture met BMW (BBA). Recent heeft BMW de helft van het belang in deze joint venture van Brilliance overgenomen voor een bedrag van HKD 30 miljard. De belangrijkste bezittingen van Brilliance op dit moment zijn dan ook een grote kaspositie en het resterende 25%-belang in BBA . Gesaldeerd komt dit uit op een boekwaarde van ongeveer HKD 50 miljard. De aandelen hebben echter slechts een beurswaarde van HKD 17 miljard en zijn dan ook fors ondergewaardeerd. Meer duidelijkheid over het deels uitkeren van de kaspositie aan aandeelhouders zien wij als een belangrijke trigger voor een hogere beurskoers. Wij verwachten dat hier de komende maanden meer duidelijkheid over zal worden verschaft.

Sparebanken Vest
Wij hebben eerder dit jaar geschreven over onze nieuwe positie in Sparebanken Vest (SV). SV is één van de meest efficiente banken van Europa geworden vanwege hun exceptionele kostenbeheersing de afgelopen tien jaar. Daarnaast laten ze dubbelcijferige groei zien in leningen en zijn hun rentemarges aan het stijgen nu de rentestanden in Europa niet meer historisch laag zijn. De belangrijkste reden voor de recente bovengemiddelde groei in leningverstrekking is hun online hypotheekbank Bulder. Bulder is verantwoordelijk geweest voor ongeveer de helft van de 10% groei van het afgelopen jaar. De recente kwartaalcijfers waren wederom een bevestiging van onze casus en hebben we besloten de positie op te hogen. Een pareltje.

Tegenvallende koersontwikkelingen in China en positieve bijdrage olie en offshore dienstverleners
De Chinese aandelenmarkt is dit jaar het slechtst presterende segment in de portefeuille. Het verlengde partijleiderschap van president Xi en de impact van de corona lockdown’s op de economie zette de Chinese beurs afgelopen maand wederom lager. De grootste dalers in de portefeuille waren dan ook de Chinese ondernemingen Sanjiang Fine Chemical en Brilliance.

Daartegenover stond de goede performance van de Ierse bank AIB en het Amerikaanse Tidewater. AIB wist te profiteren van de opgelopen rente die zal leiden tot een verbetering van de rentemarge. Tidewater profiteert van de toenemende vraag naar offshore dienstverlening en dan in het bijzonder naar boten die gebruikt worden voor olie en gasproductie. Door de toenemende vraag zijn de tarieven sterk gestegen en dit zal een zeer positief effect op de winstgevendheid van Tidewater hebben.

Verwachtingen
Het waarderingsverschil tussen waarde-aandelen en groei-aandelen blijft nog steeds onverminderd groot ondanks de grote correctie in technologie. Dat heeft met name te maken met het feit dat waarde-aandelen momenteel te lijden hebben onder de recessieangst die er momenteel heerst op de beurzen. Ons inziens is de belegger hier veel te pessimistisch.
Een mooi, of eigenlijk niet zo mooi, voorbeeld is de financiële sector die de afgelopen jaren flink te lijden heeft gehad van de negatieve rente. Met de verwachte rentestanden voor de komende jaren zullen de winsten waarschijnlijk fors stijgen. Die toegenomen winsten zullen in een recessie de mogelijke kredietverliezen zelfs ruim overstijgen. Dat is niet alleen onze mening, dat zien we ook terug in de markttaxaties. Toch is de Europese bankenindex dit jaar met ruim 7% gedaald.

De risicoaversie in de markt is dusdanig toegenomen dat men op dit moment weinig wil betalen voor de toekomstige winstverwachtingen van bedrijven. Dat zien we in de Value-portefeuille momenteel in extremis waarbij de waarderingen vergelijkbaar zijn met de waarderingen ten tijde van 2008/2009.

Zo is de koers/winstverhouding van onze portefeuille, gebaseerd op de taxaties voor 2022, rond de 7,5x en ligt het verwachte dividend rond de 6%. Onderzoek uit het verleden heeft aangetoond dat de beste voorspeller van toekomstige rendementen de waarderingen van vandaag zijn. Gezien de zeer lage waardering in de portefeuille zijn we derhalve behoorlijk optimistisch voor de rendementen van de komende jaren.

Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 6,1 %
3 maanden -3,9 %
Dit jaar -3,9 %
2021 -0,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -4,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i -3,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor de eerste dividenduitkering in 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

8,6 %
0-3 jaar
8,3 %
3-5 jaar
4,7 %
> 10 jaar
2,6 %
Cash
0,7 %
5-7 jaar
75,1 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

19,6 %
Nederland
14,1 %
Cayman Islands
13,7 %
Verenigd Koninkrijk
8,3 %
Verenigde Staten
6,5 %
Duitsland
6,5 %
Ierland
5,5 %
Bermuda
5,1 %
Noorwegen
3,1 %
Frankrijk
3,0 %
Chili
2,6 %
Oostenrijk
2,6 %
Cash
1,9 %
Zwitserland
0,7 %
China
6,8 %
Overig
Totaal
100 %

Top 6 belangen (31-10-2022)

3,6 %
Genel Energy
3,5 %
Aegon
3,1 %
Sanofi
3,1 %
Mitie Group
3,0 %
Signify
3,0 %
Tidewater
Totaal
19,3 %

Ratingverdeling (31-10-2022)

2,5 %
BBB
1,6 %
BB
2,8 %
B
2,2 %
CCC
89,1 %
Not Rated
2,6 %
Cash
Totaal
101 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

14,2 %
Industr. Goederen & Diensten
10,5 %
Voeding & Drank
10,2 %
Banken
10,2 %
Verzekeringen
7,3 %
Pers. & Huish. Goederen
6,7 %
Bedrijfsleven
6,2 %
Conv. Obli. Bedrijfsleven
5,3 %
Reizen & Vrije Tijd
5,0 %
Gezondheidszorg
4,7 %
Financiele Instellingen
3,6 %
Olie & Gas
3,1 %
Autos & Onderdelen
3,1 %
Telecommunicatie
2,6 %
Obligaties met Onderpand
2,1 %
Obligaties Hoog Rendement
1,5 %
Constructie & Materialen
1,3 %
Vastgoed
0,6 %
Chemie
2,6 %
Overig
Totaal
101 %
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,880 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,98 %
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
17-09-2021
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch eigenaar Kempen AIF BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL00150009U4
Dit fonds is alleen toegankelijk voor orders via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.