Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing - Class BN

Profiel

Het Fonds beoogt op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het Fonds belegt, wereldwijd in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële instrumenten die volgens de analyse van de Beheerder onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Dat kunnen (hoog) dividenduitkerende aandelen, (hoogrentende) obligaties, aandelen in vastgoedfondsen, preferente aandelen en in aandelen converteerbare obligaties zijn. Ook beleggingen in hoogrendementsschuldbewijzen en in opkomende markten zijn toegestaan. De valutaposities in Amerikaanse dollar, Hong-Kong dollar, Japanse yen, Zwitserse frank en Britse pond worden zoveel mogelijk afgedekt naar de euro.

Het Fonds kan liquiditeiten en deposito's aanhouden luidend in euro en vreemde valuta's. Daarnaast kan het Fonds ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer.

Beheerteam

Najib Nakad, Mark Kwakkenbos

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,3 %
3 maanden 0,1 %
Dit jaar -0,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -0,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 84,82 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 84,82 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
85.113 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.031,91 24-01-2022
Transactieprijs i
EUR 1.038,35 24-01-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 50
Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

Financiële markten
Niet gehinderd door zorgen over de verder oplopende inflatie, de aanstaande verkrapping door centrale banken en het opduiken van een nieuwe coronavariant Omikron, stegen aandelenkoersen in het vierde kwartaal fors. De wereldwijde aandelenindex steeg met liefst 8,7%. Noord-Amerikaanse aandelen waren koploper (+11,6%). Europese aandelen waren een goede tweede (+7,7%). Vergeleken met deze twee regio’s staken aandelen uit de Pacific en opkomende landen er schril bij af. Deze verhouding gold ook voor geheel 2021, waarin de wereldwijde aandelenindex 27,5% steeg. Negatieve uitschieter in het vierde kwartaal was wederom de Chinese aandelenmarkt die ongeveer 15%-punt achterbleef bij de rendementen in de rest van de wereld. De Chinese aandelenmarkt ging het jaar uit met een negatief rendement van bijna 24% in lokale valuta.

In het vierde kwartaal staken aandelen uit de sector informatietechnologie er met kop en schouders bovenuit met een gemiddeld rendement van 15,1%. In 2021 als geheel was de energiesector de witte raaf (+50%), gevolgd door de bankensector en IT. Wederom werd in 2021 het rendement van veel aandelenindices bepaald door slechts een handvol aandelen. Technologie-index Nasdaq 100 zou zonder zijn vijf zwaarstwegende aandelen een beduidend lager rendement hebben behaald. Hetzelfde gold voor de eigen AEX-Index: zonder hoogvlieger en zwaargewicht ASML uit Veldhoven zou het rendement van de AEX-Index geen 30% maar 19% zijn geweest (!). Het geeft aan dat zeker niet alle aandelen tot recordhoogtes stegen.

Chinese beurs blijft ook in het vierde kwartaal achter en kent zeer slecht jaar
De sfeer op de Chinese beurzen is vanaf het tweede kwartaal bedrukt geweest door de ingrepen van de overheid in met name de technologie- en vastgoedsector. Het gevreesde faillissement van Evergrande verdween naar de achtergrond naarmate duidelijker werd dat het niet het ‘Lehman’ moment zou worden voor de Chinese economie. Ons basisscenario lijkt uit te komen en dat is dat de overheid de onderneming zal redden en opsplitsen. Dit zal ten koste gaan van aandeel- en obligatiehouders, maar zal de schade aan de economie beperken. Hoewel dat voor opluchting zorgde op de beurzen wereldwijd, profiteerde de Chinese beurs er uiteindelijk het minste van. De cijfers van de Chinese bedrijven in onze portefeuille laten vooralsnog geen effecten zien van het ingrijpen van de overheid in de diverse sectoren, maar handelen wel op de laagste waarderingen sinds begin 2009. Dat is - gezien de bedrijfsmatige ontwikkeling - onterecht.

Vopak toegevoegd
In december voegden we met Vopak een nieuwe positie toe. De recente koersdaling trok onze aandacht en toen wij onze analyse hadden afgerond was de koers nog verder weggezakt tot onder de € 30. De huidige onzekerheden rond het bedrijf - nieuw management, de onzekerheid of het forse investeringsprogramma wel de beloofde rendementen gaat leveren en de moeilijke marktomstandigheden in 2021 - zijn meer dan verdisconteerd in de huidige koers.

Signify opgehoogd
Wij verhoogden ook de positie in Signify, na de positie eerder in 2021 te hebben verlaagd. De aanleiding voor de verhoging was dat de koers behoorlijk onder druk was gekomen na tegenvallende derdekwartaalcijfers en ruim 20% onder de piek van de zomer handelde. Wij denken dat de problemen in de toeleveringsketen waarmee Signify te maken had van tijdelijke aard zijn, en dat het aandeel nu te goedkoop is.

AT&S uitblinker, Xinyi Glass tegenvaller in het vierde kwartaal
Xinyi Glass had als glasleverancier voor onder andere de Chinese bouwsector last van het verslechterende sentiment ten aanzien van vastgoed. Hoewel de winstverwachting voor 2022 iets is afgenomen, is de koersdaling veel forser geweest vanwege de voortdurende onzekerheid. Het bedrijf handelt nu op een koers/winstverhouding van 6,5x met een dividendrendement van 7,5%, een procent of dertig goedkoper dan de eigen langjarige gemiddelden.

Tijdens de start van de coronacrisis in 2020 namen wij AT&S in de portefeuille op. Het bedrijf produceert complexe printplaten (PCB’s) voor o.a. mobiele telefoons, auto’s en medische apparatuur. De vraag daarnaar is dusdanig toegenomen tijdens de crisis dat het bedrijf spetterende kwartaalcijfers kon presenteren met daarbij verbeterde korte- en middellangetermijnvooruitzichten. De verwachting is dat de forse capaciteitsuitbreiding waarin het bedrijf nu investeert vanaf de oplevering een vrijwel volledige bezetting zal kennen. Als dit uitkomt zal de omzet waarschijnlijk minimaal verdubbelen en de winst verdrievoudigen de komende drie jaar.

Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,3 %
3 maanden 0,1 %
Dit jaar -0,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -0,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor de eerste dividenduitkering in 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2021

Slide to see more
  Sinds start
Maximum drawdown i 0,00 %
Information ratio i 0,00
Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-12-2021)

26,6 %
Nederland
19,2 %
Cayman Islands
14,1 %
Verenigd Koninkrijk
7,9 %
Bermuda
6,7 %
Ierland
3,4 %
Zwitserland
3,2 %
Chili
2,9 %
België
2,7 %
Cash
2,6 %
Verenigde Staten
2,5 %
Frankrijk
2,0 %
China
1,8 %
Hong Kong
1,7 %
Oostenrijk
1,1 %
EURO
0,7 %
Noorwegen
0,8 %
Overig
Totaal
100 %

Top 5 belangen (31-12-2021)

3,9 %
4.10% TEVA Pharmaceutical 2016-46
3,4 %
Aegon
3,4 %
Paragon Banking
3,4 %
Roche Holding
3,4 %
Nationale Nederlanden Group
Totaal
17,6 %

Sectorverdeling (31-12-2021)

13,7 %
Industr. Goederen & Diensten
11,6 %
Verzekeringen
10,1 %
Voeding & Drank
9,2 %
Banken
8,9 %
Pers. & Huish. Goederen
7,9 %
Financiele Instellingen
5,9 %
Gezondheidszorg
5,7 %
Telecommunicatie
5,3 %
Vastgoed
5,3 %
Constructie & Materialen
5,1 %
Autos & Onderdelen
3,9 %
Bedrijfsleven
3,3 %
Reizen & Vrije Tijd
2,5 %
Olie & Gas
0,8 %
Obligaties met Onderpand
0,8 %
Overig
Totaal
100 %
Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,880 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,98 %
Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Beleggingsstrategie
Overig
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
05-03-2021
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch eigenaar Kempen AIF BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL00150009U4
Dit fonds is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.