Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Zeer defensief - Class BN

Profiel

Het Fonds beoogt op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het Fonds belegt, direct of indirect, in een breed samengestelde portefeuille van verschillende vermogenscategorieën, waarin het vermogen wordt belegd conform het beleggingsprofiel van het Fonds. De verdeling over de vermogenscategorieën zijn als volgt:
- Geldmarkt (0-20%);
- Obligaties investment grade (60-100%);
- Obligaties high yield (0-10%);
- Obligaties opkomende landen (0-10%);
- Aandelen (0-30%);
- Onroerend goed (0-5%) en
- Grondstoffen (0-5%).

Jaarlijks wordt voor het Fonds de strategische verdeling over de verschillende vermogenscategorieën vastgesteld op basis van langetermijn risico- en rendementsverwachtingen. Over het gevolgde strategisch beleggingsbeleid en de tactische aanpassingen wordt in de jaarverslagen verslag gedaan. Beleggingen kunnen plaatsvinden in alle mogelijke sectoren en er zijn geen restricties ten aanzien van de looptijden van obligaties. Er kunnen zowel actieve als passieve fondsen geselecteerd worden.

Het Fonds mag niet direct beleggen in grondstoffen en onroerend goed, maar wel in financiële instrumenten die een significante blootstelling hebben naar deze vermogenscategorieën. Het Fonds kan liquiditeiten en deposito's aanhouden luidend in euro en vreemde valuta's. Daarnaast kan het Fonds ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer.

Beheerteam

Thijs van der Kevie, Cas de Bruijne, Jan van de Ven, Frans Evers

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,3 %
3 maanden -6,0 %
Dit jaar -13,6 %
2021 0,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i -11,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 3,03 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 3,03 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.483 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 892,56 07-12-2022
Transactieprijs i
EUR 887,77 29-11-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 92
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,3 %
3 maanden -6,0 %
Dit jaar -13,6 %
2021 0,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -13,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i -11,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender
Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor de eerste dividenduitkering in 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

1,0 %
Cash
99,0 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

59,7 %
Ierland
23,8 %
Luxemburg
7,4 %
Verenigde Staten
3,6 %
Nederland
1,3 %
Verenigd Koninkrijk
1,0 %
Cash
0,8 %
Frankrijk
0,7 %
Duitsland
0,4 %
Zwitserland
0,3 %
Noorwegen
0,3 %
Zweden
0,3 %
Denemarken
0,2 %
Canada
0,1 %
Italië
0,2 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2022)

24,0 %
NT Euro Government Bond Index C EUR
8,5 %
iShares EUR Govt Bond 1-3y EUR Acc
8,2 %
Allspring Lux World US Inv Grade Cr Fd Y
7,9 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
7,6 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund IX
7,5 %
iShares ESG Screened Euro Corp Bond Q
6,7 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Hedged
5,2 %
BlackRock ICS EUR Liq Env Aware Fd Acc
5,0 %
Vanguard Eurozone ILB Index Fd Inst EUR
2,3 %
Vanguard US Gov Bond Index Fd USD
Totaal
83,1 %

Ratingverdeling (31-10-2022)

99,0 %
Not Rated
1,0 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

47,7 %
Obligaties Overheid
23,4 %
Obligaties Bedrijfsl
6,7 %
Obligaties Opkomende Markten
5,2 %
Geldmarkt Beleggingsinst
2,1 %
Technologie
1,8 %
Azie/Pacific
1,7 %
Industr. Goederen & Diensten
1,7 %
Gezondheidszorg
1,4 %
Opkomende Markten
1,1 %
Pers. & Huish. Goederen
0,9 %
Banken
0,8 %
Detailhandel
0,6 %
Verzekeringen
0,6 %
Olie & Gas
0,5 %
Financiele Dienstverlening
0,5 %
Nutsbedrijven
0,4 %
Voeding & Drank
0,4 %
Chemie
0,3 %
Media
0,3 %
Reizen & Vrije Tijd
0,2 %
Vastgoed
0,2 %
Autos & Onderdelen
0,2 %
Constructie & Materialen
0,2 %
Grond- & Hulpstoffen
0,1 %
Telecommunicatie
1,0 %
Overig
Totaal
100 %
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,200 %
Service fee i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,24 % (geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,49 %
Met ingang van 1 oktober 2022 is de beheervergoeding gewijzigd naar 0.20% (en was 0.33%). De schatting van de kosten van de indirect beleggingen zijn per 1 oktober 2022 bijgesteld naar 0.24% (was 0.14%). De verwachte lopende kosten komen daarmee uit op 0.49% (was 0.53%).
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
23-09-2021
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch eigenaar Kempen AIF BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL00150009S8
Dit fonds is alleen toegankelijk voor orders via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.