BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Class P

Profiel

BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het Fonds) belegt wereldwijd in aandelen uitgegeven door bedrijven die zullen profiteren van het aangaan van de ecologische en sociale uitdagingen van de wereld. Kempen Capital Management NV heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Op basis van een gedisciplineerd bottom-up aandelenselectieproces wordt een geconcentreerde wereldwijde portefeuille gecreëerd, die doorgaans minder dan 50 aandelen bevat in verschillende landen, sectoren en marktkapitalisatiebereiken. Vanwege de beleggingen in
bedrijven die verband houden met sociale en milieuthema's, zal de portefeuille naar verwachting een gediversifieerde blootstelling hebben aan de UN Sustainable Ontwikkelingsdoelen terwijl de gecombineerde blootstelling aan SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 7 (betaalbare en schone energie), SDG 11 (duurzame steden en economieën) goed vertegenwoordigd moet zijn. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management NV gehanteerd.

Het Fonds kan rechtstreeks beleggen in aandelen, liquiditeiten en deposito’s. Daarnaast kan het Fonds hierin ook indirect beleggen via andere beleggingsinstellingen. Het Fonds kan ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer.

Het Fonds heeft als doelstelling lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de MSCI World Index in euro's, bestaande uit koersontwikkeling en netto dividend. Het Fonds wordt actief beheerd en kan beleggen in instrumenten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beheerder heeft de vrijheid om significant af te wijken van de benchmark.

Beheerteam

Hermes Fund Managers Ireland Limited

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Geen rendementen beschikbaar
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 428,76 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 299,66 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
316.414 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 988,33 02-12-2022
Transactieprijs i
EUR 957,26 01-12-2022
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Geen rendementen beschikbaar
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in de periode oktober 2022 - mei 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (31-10-2022)

4,3 %
AECOM
4,1 %
Lonza
4,1 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC
4,0 %
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
4,0 %
Novo Nordisk
4,0 %
Ecolab
3,9 %
Xylem
3,7 %
DEXCOM INC
3,5 %
Koninklijke DSM
3,5 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE
Totaal
39,1 %
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,15 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,30% - 0.40% (bandbreedte beheervergoeding voor Hermes Fund Managers Ireland Limited)
Verwachte lopende kosten i
0,40% - 0,55% (bandbreedte)
De verwachte lopende kosten bestaan uit de beheervergoeding voor Hermes Fund Managers Ireland Limited en de service fee. De beheervergoeding wordt dagelijks bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen. De beheervergoeding is als volgt opgebouwd:
- Over het fondsvermogen tot en met EUR 100 mln: 0,40%
- Over het fondsvermogen boven EUR 100 mln tot en met EUR 300 mln: 0.35%
- Over het fondsvermogen boven EUR 300 mln: 0.30%

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar: De service fee wordt als volgt bepaald:
- Indien het fondsvermogen kleiner of gelijk aan EUR 250 mln is: 0,15%
- Indien het fondsvermogen tussen EUR 250 en EUR 500 mln is: 0,125%
- Indien het fondsvermogen meer dan EUR 500 mln is: 0,10%
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
P
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Wereld Index
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de MSCI World Index in euro's, bestaande uit koersontwikkeling en netto dividend.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
27-01-2022
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch Eigenaar BestSelect BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Participaties van de P klasse zijn alleen beschikbaar voor professionele beleggers, die zijn goedgekeurd door de beheerder.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0015000O99
Dit fonds is alleen toegankelijk voor orders via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Hermes Fund Managers Ireland Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.