Participatiefonds Tiber

Profile

Tiber Participatiefonds (Tiber) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo.

KOP, het fonds waar Tiber indirect in belegd, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Tiber (indirect) belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

Management team

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Performance per 2021-09-30 (rebased)

No chart data available

Performance per 2021-09-30

Slide to see more
  Fund
1 month -3.0 %
3 months 2.2 %
This year 24.4 %
2020 18.5 %
1 year (on annual basis) 42.6 %
Since inception (on annual basis) i 24.9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
More information can be found on the documents page of this fund

Key figures

Slide to see more
Total fund size
EUR 29.78 M 2021-09-30
Share class size
EUR 29.78 M 2021-09-30
Number of shares
399 2021-09-30
Net Asset Value i
EUR 74,630.25 2021-09-30
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Developments per 2021-07-31

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2021

Aangezien Tiber Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het tweede kwartaal van 2021 van € 274,90 naar € 293,99 per participatie, waarmee het rendement inclusief het dividend van € 3,80 (betaald op 27 juni) uitkomt op +8,3% en +22,0% voor de eerste helft van 2021. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +16,0% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +20,9% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op de lange termijn blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 1 juli 2021 bedroeg € 295,46, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in KOP. De fondsomvang aan het begin van het derde kwartaal bedraagt € 1,1 miljard, wederom een mijlpaal voor KOP. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 oktober 2021 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 augustus 2021 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI World Index steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 6,5% en de MSCI Europe small cap index met 6,0%. Het sentiment op de aandelenbeurzen bleef positief als gevolg van een wereldwijd economisch herstel, aanhoudende lage rentes en relatieve politieke rust. Gedurende het kwartaal waren de ogen van beleggers gericht op de oplopende inflatie wat zowel een impact kan hebben op bedrijfswinsten als op het rentebeleid van centrale banken. De verwachting van de FED dat bovengemiddelde inflatie tijdelijk zal zijn en een renteverhoging pas op zijn vroegst in 2023 zal plaatsvinden, werkten ondersteunend voor aandelenmarkten. De publicatieperiode van de tweedekwartaalcijfers zal meer licht schijnen op de mate waarin bedrijven in staat zijn geweest om de soms forse kosteninflatie door te berekenen en hun winstgevendheid te beschermen. Een bijkomende onzekerheidsfactor is de snelle opkomst van de Delta-variant van het coronavirus wat in een aantal landen tot hernieuwde beperkende overheidsmaatregelen leidt. Beleggers lijken voorzichtig optimistisch alhoewel er regelmatig gewaarschuwd wordt voor een onvermijdelijke correctie van koersen na de forse stijging over de afgelopen 12 maanden. Waarderingen zijn fors opgelopen, de kwaliteit van bedrijven die naar de beurs gaan verslechtert of is volstrekt onduidelijk (Spacs). De noodzaak echter voor beleggers om rendement te maken om de negatieve rente, de belastingdruk op vermogen en de oplopende inflatie te compenseren is alom aanwezig. Dit maakt financiële markten zeer gevoelig voor het rentebeleid van centrale banken.

Portefeuille-ontwikkelingen
Over het algemeen was het bedrijfsnieuws rondom onze deelnemingen positief in het tweede kwartaal.

Beter dan verwachte eerstekwartaalcijfers kwamen van El.En, LaDoria, Kendrion en Washtec. El.En (+25,5%) rapporteerde zeer sterke resultaten met een 25%-omzetgroei voor medisch laserapparatuur en zelfs 150% groei voor industriële laserapparatuur waarna de onderneming de verwachtingen voor het hele jaar naar boven bijstelde. Dit houdt in dat de omzet van El.En in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld zonder gebruik te maken van overnames. Ondanks de moeilijke vergelijkingsbasis omdat de omzet vorig jaar profiteerde van de lockdowns, was La Doria (+5,8%) in staat om in het eerste kwartaal haar omzet verder te laten groeien waarbij de winstmarge een nieuw record van 9% liet zien. Vooral de industriële divisie van Kendrion (+6,9%) liet in het eerste kwartaal een sterke groei zien waarbij de winstmarge nu al op de doelstelling van 2025 ligt. Na een lange periode van terughoudendheid plaatsten klanten van Washtec (+11,4%) in maart en april grote orders wat tot een fors herstel van de resultaten zal leiden in de komende kwartalen en wat de onderneming de mogelijkheid gaf om de verwachtingen naar boven bij te stellen.

Wij vonden de eerstekwartaalcijfers van AvonRubber (-17,8%) en ForFarmers (-10,9%) tegenvallen. AvonRubber komt slecht uit de startblokken na de verkoop van de Dairy divisie en aankoop van Team Wendy en Ceradyne. Vertraging bij de conversie van nieuwe contracten naar omzet bij Ceradyne zorgt voor tegenvallende groei en onderbezetting op de vaste kosten. De komende jaren zullen omzet en winstgevendheid groeien als gevolg van nieuwe producten die zullen worden geïntroduceerd en contracten die op dit moment worden gesloten (onder andere voor Europese militaire klanten, waaronder Nederland) alsmede omzet- en kostensynergiën die worden behaald als gevolg van deze overnames. Ook ForFarmers liet tegenvallende kwartaalcijfers zien door een aanhoudende competitieve markt en ongunstige contracten met afnemers in Duitsland. Dit in combinatie met stijgende grondstofkosten zorgde ervoor dat de brutomarge kromp en de operationele winst daalde.

Belangrijk nieuws kwam van Momentum Group (+14,8%). Net als de beursgenoteerde ondernemingen Lagercrantz, Addtech en Addlife komt Momentum Group oorspronkelijk uit de boedel van de Zweedse industriële groep Bergman & Beving. De strategie van deze groep heeft van oudsher twee uitgangspunten: groeien zowel autonoom als met behulp van overnames en vervolgens de onderneming splitsen waarbij ieder onderdeel een eigen beursnotering krijgt en opnieuw door middel van overnames binnen haar eigen niche verder kan groeien. Zo ook bij Momentum, waarbinnen de Tools-divisie in 2020 branchegenoot Swedol overnam en verdubbelde in grootte. De Tools/Swedol-divisie zal zich de komende jaren vooral richten op de synergiën van de overname, terwijl de andere divisie van Momentum, Components & Services, juist wil groeien door middel van overnames. Het was dan ook geen verrassing dat het bestuur van Momentum in mei heeft besloten om de Components & Services divisie een eigen naam, Alligo, en een eigen beursnotering te geven. Aandeelhouders van Momentum Group krijgen later dit jaar dus ook aandelen Alligo in hun portefeuille door middel van een ‘dividend-in-kind’.

Wij hebben in juni kennisgemaakt met Goetz Bendele, de nieuwe CEO van Suss Microtec (+3,9%). Hij is de voormalige CEO van het beursgenoteerde technologiebedrijf LPKF Laser & Electronics waar onder zijn leiding een indrukwekkend herstel heeft plaatsgevonden. Vanuit zijn eerdere rollen bij McKinsey en TSMC heeft hij een diepe kennis en ruime ervaring in de halfgeleiderindustrie. Wij denken dat hij samen met de nieuwe COO Thomas Rohe en de veel sterkere Raad van Commissarissen een krachtig team vormt dat Suss Microtec de komende jaren een belangrijke impuls zal geven richting structureel hogere omzetgroei en winstgevendheid.

Bij Coats (+20,7%) is de nieuwe bestuursvoorzitter en bij Forfarmers de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen aangetreden en we hebben ze beiden de afgelopen weken kunnen spreken. De nieuwe voorzitter van Coats presenteerde een lijst van initiatieven die de komende jaren zullen worden uitgevoerd onder zijn leiderschap. Een belangrijk onderdeel is potentieel het afstoten van de pensioenverplichtingen, wat beleggers als een aanhoudend risico zien en wat op de waardering van het aandeel drukt. Daarnaast verwachten wij een versterking van de Performance Materials-divisie door middel van aantrekkelijk productinnovaties en overnames. Bij de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Forfarmers hebben wij ons ongenoegen kenbaar gemaakt over de operationele gang van zaken bij het bedrijf. Het is niet de eerste keer dat ForFarmers operationeel een steek liet vallen met de verkeerde verkoopcontracten in Duitsland. We hebben onze zorgen meermaals gedeeld met zowel het bestuur als ook in ons gesprek met de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wij vinden dat de dagelijkse aansturing strakker moet en dat onderneming-specifieke risico’s onvoldoende inzichtelijk zijn (grondstofprijzen, klantcontracten) op management niveau. Na de halfjaarcijfers zullen we de dialoog voortzetten, waarbij wij ook van mening zijn dat inzake kapitaalallocatie het roer om moet. Groei middels acquisities is niet wenselijk gegeven de moeilijke eindmarkten en het zwakke integratie- en operationele track record van de onderneming. Wij denken dat een aanzienlijke aandeleninkoop, al dan niet gesteund met desinvesteringen van structureel niet-presterende onderdelen, meer waarde kan creëren voor de eigenaren van het bedrijf.

Wij zijn in juni op bezoek geweest bij het Rotterdamse bedrijf Santon, onderdeel van onze deelneming DiscoverIE (+41,2%). Santon produceert hoogwaardige schakelaars die onder meer worden gebruikt voor het schakelen van hoge stromen in bijvoorbeeld zonneparken, treinen, elektriciteitscentrales, industriële toepassingen en in de scheepvaart. Wij zijn zeer onder de indruk van de positionering, innovatiekracht en operationele efficiëntie van de onderneming. Santon krijgt binnen DiscoverIE alle ruimte om te ondernemen en te groeien waarbij de laatste zich vooral beperkt tot financiële controle en ondersteuning. Belangrijk aandachtspunt is opvolging bij door DiscoverIE overgenomen bedrijven aangezien de voormalige directeur grootaandeelhouders, na de verkoop aan DiscoverIE minder aansporing hebben om langjarig onder de nieuwe eigenaar hun voormalig bedrijf als manager aan te sturen.

We hebben in het tweede kwartaal een nieuwe deelneming aangekondigd, namelijk in het Engelse Premier Foods. Premier Foods produceert voedingsmiddelen, zoals desserts, soepen, snacks en sauzen die vooral worden verkocht via supermarkten. De onderneming is voornamelijk actief in het Verenigd Koninkrijk met merken als Mr Kipling, Cadbury en Sharwood’s en heeft daarmee een aandeel van 94% in Britse huishoudens. Door COVID, productinnovaties en gezondere alternatieven heeft een viertal merken van Premier Foods afgelopen jaar ieder >1 miljoen nieuwe huishoudens aangetrokken. De strategische partnerships met multinationals als Mondelez en Nissin Foods versterkt de positie van Premier Foods in het Verenigd Koninkrijk en helpt de internationale omzet te vergroten. Recent heeft Premier Foods een aanpalende groeicategorie betreden in kruiden en specerijen als distributeur van Cape Herb and Spices. Door hoge kasstromen, een pensioendeal, desinvesteringen en een herfinanciering is de balans versterkt en hiermee ruimte gemaakt voor strategische investeringen en groeiende dividenduitkeringen. Wij vinden de waardering van minder dan 10x de netto winst aantrekkelijk en daarmee biedt de Premier Foods deelneming KOP een aantrekkelijke toekomstig rendement tegen een relatief laag risico.

Zoals gewoonlijk hebben we op dit moment een aantal nieuwe deelnemingen in. Wij hopen gedurende de komende kwartalen wederom een nieuwe deelneming te kunnen aankondigen. We kunnen van een ruime kaspositie gebruik maken indien de bewegelijkheid van koersen op de beurzen de komende kwartalen toeneemt.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2022E) van de portefeuille staat op 16x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de aanhoudend lage rente is het lange termijn koerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance per 2021-09-30 (rebased)

No chart data available

Performance per 2021-09-30

Slide to see more
  Fund
1 month -3.0 %
3 months 2.2 %
This year 24.4 %
2020 18.5 %
1 year (on annual basis) 42.6 %
Since inception (on annual basis) i 24.9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividends

Slide to see more
Distributing
Yes
Last dividend
EUR 680.00
Ex-date last dividend
2021-05-27
Number of distributions per year
1
Dividend calendar
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Tiber Participatiefonds is (indirectly) fully invested in Kempen Oranje Participaties NV. More information about the portfolio of Kempen Oranje Participaties NV you will find on the portfolio page of Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTORS

An overview of the current swing factors are available here.

Ongoing charges

Slide to see more
Management fee i
0.000 %
Service fee i
0.25 %
Indirect costs i
1,10 % op jaarbasis
Expected ongoing charges i
1,37 %
Ongoing charges last financial year i
1.37 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Share class details

Slide to see more
Investor type
Institutional & Private
Distributing
Yes
Objective
Fonds waarin indirect belegd wordt (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Investment category
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Inception date
2020-01-02
Domicile
The Netherlands
May be offered to all investors in
The Netherlands
UCITS status i
No
Status
Open-end i
Base currency
EUR
Administration Office
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Management company
Kempen Capital Management NV
Depositary and custodian
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Tradability

Slide to see more
Listed
no
Subscription/Redemption Frequency
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0013475395
Entry period purchase order
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Entry period sell order
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Details
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
No data available.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Tiber Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.